Zwolnienie w podatku minimalnym w okresie marzec-grudzień 2020 zamiast przedłużenia terminu płatności

Analizy

Zwolnienie w podatku minimalnym w okresie marzec-grudzień 2020 zamiast przedłużenia terminu płatności

Ekspres RET 6/2020 | 25 czerwca 2020 r.

Zgodnie z postanowieniami tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, dotychczasowe antykryzysowe rozwiązanie przewidziane dla podatników podatku minimalnego, polegające na przedłużeniu do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty tego podatku za miesiące marzec-maj 2020 r., zostanie zastąpione całkowitym zwolnieniem obowiązującym w okresie marzec – grudzień 2020.

Zwolnienie w przeciwieństwie do poprzedniego rozwiązania - dostępnego jedynie dla podatników, którzy w danym miesiącu ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i jednocześnie zanotowali odpowiedni poziom spadku przychodów, nie jest obwarowane żadnymi warunkami. Ze zwolnienia mogą korzystać zatem wszyscy podatnicy bez konieczności weryfikacji, czy i jakie negatywne konsekwencje dla ich działalności wywołała pandemia COVID-19.

Zmiana sposobu wsparcia podatników podatku minimalnego – do których zaliczają się przede wszystkich właściciele centrów handlowych, hoteli, magazynów i innych budynków przeznaczonych na wynajem, czyli podmioty działające w branżach najbardziej dotkniętych kryzysem – oznacza dla nich dużo większe wsparcie niż dotychczas przewidziane rozwiązanie.

Zaznaczyć należy, że brak uzależnienia zwolnienia od jakichkolwiek warunków, eliminuje obowiązek zapłaty podatku w kolejnych miesiącach i jednocześnie otwiera możliwość ubiegania się o zwrot podatku minimalnego za miesiące marzec-maj zapłaconego przez podatników, którzy nie skorzystali z przesunięcia terminów zapłaty podatku ze względu na brak spełnienia warunków przewidzianych w ustawie lub po prostu na skutek trudności w weryfikacji spełniania tych warunków przed terminem zapłaty. Przepisy Tarczy antykryzysowej 4.0 nie przewidują szczególnej procedury zwrotu podatku minimalnego zapłaconego za okres marzec-maj, przez podatników, którzy na mocy przepisów przewidzianych w Tarczy 4.0 będą korzystać ze zwolnienia. Pojawia się zatem istotne pytanie - w jaki sposób organy podatkowe będą rozpatrywać złożone w związku z wprowadzeniem zwolnienia wnioski o zwrot podatku minimalnego zapłaconego za okres marzec-maj? Wydaje się, że taki wniosek nie powinien być traktowany przez organy podatkowe jak wniosek, o którym mowa w art. 24b ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wniosek o zwrot zapłaconego i nieodliczonego w ciągu roku podatku minimalnego, którego załatwienie wymaga przeprowadzenia przez organ weryfikacji całości rozliczeń podatnika w podatku dochodowym. Przyjęcie przeciwnego rozwiązania byłoby niekorzystne dla podatników, jednakże z uwagi na brak precyzyjnych przepisów i wypracowanej praktyki procedowania organów w tym zakresie, warto przygotować się na ewentualną dyskusję z organami podatkowymi.

Podstawa prawna:

art. 32 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

 

Współautorka:

Daria Jankowska, Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?