Koniec opodatkowania wiat jako budowle?

Analizy

Koniec opodatkowania wiat jako budowle?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ekspres RET 2/2020 | 26 lutego 2020 r.

Kwestia zaklasyfikowania obiektów do kategorii budynków lub budowli na gruncie prawa podatkowego jest jednym z najczęstszych problemów w podatku od nieruchomości. Jeszcze niedawno problem ten nie dotyczył zasadniczo wiat – zadaszonych konstrukcji pozbawionych ścian, które były zgodnie traktowane przez podatników i organy podatkowe jako budowle. Jak się wydaje ten konsensus należy już do przeszłości. W wyroku z 18 grudnia 2019 r. (II FSK 481/18) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wiaty stanowią budynki, a nie budowle. Jest to już kolejne tego typu rozstrzygnięcie NSA w podobnej sprawie. Czy można już mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej nakazującej traktowanie wiat jako budynki?

Przegroda budowlana jako cecha budynku

Wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych jest jedną z cech obiektu budowlanego konieczną do uznania go za budynek. Tradycyjne rozumienie pojęcia przegród budowlanych zakłada konieczność istnienia ścian stanowiących przegrody budynku, które zabezpieczają obiekt przed czynnikami zewnętrznymi, są wystarczająco trwałe i stabilne. Od paru lat w orzecznictwie NSA można zauważyć zmianę w rozumieniu „przegrody budowlanej”.  Coraz częstsze jest stanowisko, zgodnie z którym za uznanie obiektu za budynek wystarczające jest strukturalne wydzielenie z przestrzeni za pomocą filarów, słupów czy kolumn.

Ściana nie musi być murowana

W omawianym orzeczeniu przedmiotem sporu były trzy różne konstrukcyjnie wiaty wykonane z blach trapezowych oraz stali o strukturze ażurowej. Podatnik podnosił, że obiekty te zostały błędne zakwalifikowane do kategorii budynków, zamiast do budowli, bowiem nie są wykonane z materiałów budowlanych zapewniających trwałość przedmiotowych obiektów i tym samym nie może być mowy o istnieniu przesłanki wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. NSA potwierdził jednak, że dla spełnienia przez obiekt budowlany przesłanki wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, nie jest konieczne zamknięcie obiektu ze wszystkich stron, a fakt, że przegroda jest wykonana z materiału mniej trwałego niż ściana nie ma znaczenia. Zdaniem sądu ustawodawca w sformułowaniu „wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych” nie wskazuje bowiem na określony rodzaj tworzywa, z jakiego ma być wykonana przegroda, a raczej na funkcję, jaką ma pełnić, tj. wydzielenie obiektu z przestrzeni. Wystarczające jest zatem zakreślenie granic budynku z okalającej go przestrzeni, a nie jego całkowite zamknięcie.

Wiata wiacie nie równa

Należy podkreślić, że jest to już kolejny wyrok potwierdzający takie szerokie rozumienie pojęcia przegrody budowlanej. Zakwalifikowanie wiat jako budynku może wydawać się kontrowersyjną interpretacją, jednakże nie sposób ignorować tej linii orzeczniczej, która jest coraz częściej podnoszona przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każdy obiekt należy oceniać indywidualnie, ponieważ nie wszystkie wiaty posiadają tożsame cechy, co w konsekwencji może skutkować odmiennym opodatkowaniem obiektów, nawet o podobnym przeznaczeniu czy nazwie.

 

Autorzy:

Adam Kałążny, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Monika Wosik, Praktykantka w Dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?