Ważny wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości - ukazało się uzasadnienie pisemne

Analizy

Ważny wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości - ukazało się uzasadnienie pisemne

Ekspres RET 3/2021 | 26 marca 2021 r.

Przepis uznający wszystkie nieruchomości przedsiębiorcy za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej niezgodny z Konstytucją.

Co powiedział TK?

Opublikowane zostało uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19). Treść uzasadnienia pisemnego w sposób jednoznaczny potwierdza tezę przedstawioną w ramach uzasadnienia ustnego, o której informowaliśmy wcześniej.

Orzeczenie TK wpłynie na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorców.

Tak jak wspominaliśmy TK uznał za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Pomimo faktu, iż wspomniany wyrok TK dotyczył kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości składników majątku posiadanych przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą treść uzasadnienia ma charakter uniwersalny, w konsekwencji może znaleźć zastosowanie również w przypadku osób prawnych.

Opodatkowanie wyższą stawką podatku od nieruchomości (tj. składników majątku niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej) wyłącznie ze względu na posiadanie ich przez przedsiębiorcę jest niezgodne z art. 64 ust. 1 Konstytucji, a w konsekwencji stanowi instrument służący celom innym niż fiskalne, będący nieproporcjonalnym obciążeniem podatkowym polegającym na nieodróżnianiu sytuacji podatkowej podatników posiadających nieruchomości, ale niewykorzystujących i niemogących ich wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatników wykorzystujących posiadane nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

W ocenie TK zaskarżonej regulacji nie można uzasadnić ochroną interesu publicznego, co prowadzi do wniosku, że nie są w tym przypadku spełnione przesłanki testu proporcjonalności. Tym samym zaskarżoną regulację Trybunał uznaje za sprzeczną również z art. 31 ust. 3 (Zasada poszanowania i ochrony wolności człowieka) oraz art. 84 (Obowiązek podatkowy) Konstytucji.

Brak precyzyjnych kryteriów, poza samym posiadaniem nieruchomości przez przedsiębiorcę, pozwalających ustalić występowanie faktycznego lub potencjalnego związku gruntu lub budynku z prowadzeniem działalności gospodarczej, skutkujący zastosowaniem dotychczas wyższej stawki podatkowej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi w ocenie TK nieproporcjonalną ingerencję w konstytucyjne prawo do własności tych podmiotów.

 

Dla kogo to ważny wyrok?

Jak się wydaje omawiany wyrok TK może wpłynąć na rozliczenia podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości wszystkich podmiotów posiadających nieruchomości, które nie są i nie mogą być wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W szczególności stanowisko TK może potencjalnie pozwolić na obniżenie wysokości podatku płaconego od nieruchomości, które nie są w danym okresie wykorzystywane w działalności ze względu na ich zły stan techniczny, jak również ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią.

Podatnicy, posiadający tego typu majątek mogliby co do zasady od gruntów i budynków zapłacić niższą stawkę podatku (tzw. stawkę pozostałą, przewidzianą na gruntów i budynków niezwiązanych z działalnością gospodarczą) oraz potencjalnie nie uiszczać podatku od budowli (opodatkowane są wyłącznie budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że na omawiany wyrok TK powołują się już w wydawanych rozstrzygnięciach sądy administracyjne. Przykładowo NSA w serii wyroków o sygn. III FSK 895-899/21, powołując się na stanowisko TK, uznał że samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczające do objęcia jej wyższą stawką podatku.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na webinar 13 kwietnia 2021 r., w trakcie którego omówimy Wyrok TK oraz jego wpływ na rozliczenia w podatku od nieruchomości.

Webinar: Wpływ przełomowego Wyroku TK na podatek od nieruchomości przedsiębiorców

Bezpłatne seminarium on-line: 13 kwietnia 2021 r., godz. 10:00-11:30
 
Zarejestruj się

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?