„Polskie spółki budowlane 2023 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”

Artykuł

„Polskie spółki budowlane 2023 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”

11. edycja raportu

Listopad 2023

Przedstawiamy 11. edycję raportu Deloitte „Polskie spółki budowlane 2023 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”.

Document


Raport PL

„Polskie spółki budowlane 2023 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”

Pobierz raport


Report EN

Polish Construction Companies 2023 - Major Players, Key Growth Drivers, and Development Prospects

Download

W 2022 roku przychody największych piętnastu spółek budowlanych osiągnęły poziom prawie 44,5 mld zł, co stanowiło wzrost o 22,5% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost przychodów, pomimo wysokiej bazy w poprzednim roku jest odzwierciedleniem skali rynku, ale również efektem czynników makroekonomicznych, w tym w szczególności wysokiej inflacji. Gorsze wyniki w określonych segmentach sektora kubaturowego (rynek mieszkaniowy) zostały zniwelowane poprzez ciągłe realizacje dużych projektów infrastrukturalnych oraz budownictwo specjalistyczne zwłaszcza w obszarze rynku magazynowego.

  • W 2022 roku przychody największych piętnastu spółek budowlanych osiągnęły poziom prawie 44,5 mld zł, co stanowiło wzrost o 22,5% w stosunku do roku ubiegłego. Liderem rankingu podobnie jak w poprzednich latach została Grupa Budimex, której przychody wynosiły 8,6 mld zł, co oznacza wzrost o 8,9% w porównaniu do 2021 roku. Na drugim miejscu znalazła się Grupa Strabag z przychodami na poziomie 5,1 mld zł (spadek o około 0,3% w stosunku do 2021 roku). Miejsce trzecie zajęła Grupa PORR realizując przychody na poziomie 3,9 mld zł (wzrost o 12% w porównaniu do 2021 roku). Do tegorocznego rankingu weszły trzy nowe podmioty: Kajima Polska, Atlas Ward Polska oraz Adamietz. Wszystkie trzy spółki zadebiutowały po raz pierwszy w zestawieniu.
  • Dla 15 największych spółek budowlanych średnia marża operacyjna wzrosła o 12 mln zł (6,5% w ujęciu rocznym). Powyższy stan rzeczy jest odzwierciedleniem ówczesnej sytuacji rynkowej. W ostatnich latach rynek musiał się zmierzyć z istotnym wzrostem kosztów materiałów oraz pracy, co przekładało się na podnoszenie cen za wykonywane usługi. Dynamiczny wzrost kosztów materiałów i płac – pomimo względnej stabilizacji w 2022 roku po okresie dynamicznych wzrostów, dotyczy głównie kontraktów wygranych w ostatnich latach, nie został pokryty przez waloryzację kontraktów, co przyczyniło się do zmniejszenia rentowności w branży.
  • W 2022 roku produkcja budowlano - montażowa mierzona w cenach bieżących wzrosła o 20,5% r/r (w cenach stałych wzrost wyniósł 8,8% w stosunku do roku poprzedniego). Przedsiębiorstwa budowlane zrealizowały w tym okresie inwestycje o wartości 291,8 mld zł (przy 242,1 mld zł w 2021 roku). Istotny wpływ na wzrost wartości, podobnie jak w poprzednich latach, miała realizacja inwestycji infrastrukturalnych finansowanych w dalszym ciągu z rozliczanych dotacji w ramach funduszy unijnych.

Podmioty publiczne pozostają kluczowymi inwestorami na polskim rynku budowlanym. Ich działania, a w szczególności inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej i drogowej, będą jednym z czynników wpływających na wzrost produkcji budowlano-montażowej w kolejnych latach. Tradycyjnie istotną rolę w finansowaniu odgrywają fundusze unijne. Znaczna część z 76 mld euro, które Polska otrzyma z budżetu polityki spójności w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, zostanie przeznaczona na dalszy rozwój m.in. infrastruktury drogowej oraz kolejowej

– mówi Łukasz Michorowski, partner, lider Audyt CE A&A ESG & Construction, Deloitte .

  • Branża budowlana odpowiada za 37% globalnej emisji dwutlenku węgla oraz 36% światowego zużycia energii, a dodatkowo przewiduje się wzrost powierzchni zabudowania o ok. 75% w horyzoncie czasowym 2020-2050 1. W związku z tym, spółki budowlane w znaczący sposób powinny koncentrować się na środowiskowych czynnikach zrównoważonego rozwoju, skupiając się na dekarbonizacji projektów oraz dążąc do osiągnięcia zerowej emisji netto na świecie do 050 roku. Wypracowanie standardów, polityk i strategii, związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz ładu korporacyjnego uzależnione jest od konkretnej działalności spółek budowlanych m.in. realizacji typów budynków, faz projektu budowlanego, a przede wszystkim od tego czy spółka zajmuje się realizacją nowych projektów czy renowacjami budynków już istniejących.
  • Pomimo niełatwych warunków powodowanych spowolnieniem koniunktury, na rynku budowlanym nastroje zaczynają się nieznacznie poprawiać. Wg. badania przeprowadzonego przez Deloitte, którego pełne wyniki przedstawiamy w raporcie, 50 proc. respondentów przewiduje nieznaczny wzrost koniunktury w okresie najbliższych 6-24 miesięcy. Dla porównania, w zeszłorocznym badaniu tylko 10 proc. respondentów wykazywało delikatny optymizm wobec nadchodzących miesięcy. Największy wpływ na działalność firm w najbliższych latach według ankietowanych będą mieć trzy obszary: dostępność pracowników (wskazanie 59 proc. ankietowanych), wzrost cen materiałów (57 proc.), czy problemy z podwykonawcami (37 proc.). Warto zauważyć, że w zeszłorocznym badaniu aż 79% respondentów również wskazywało wzrost cen materiałów jako jeden z czynników, 17 proc. wskazało na problemy z dostępnością pracowników, oraz 31 proc. wskazało na problemy z podwykonawcami.

Zapraszamy do lektury raportu!

Raport

Polskie spółki budowlane 2023 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?