Przewodnik po zagadnieniach księgowych i podatkowych dla sektora nieruchomości na rok 2023

Artykuł

Real Estate Accounting Guide 2023 - praktyczny przewodnik po aktualnych zagadnieniach księgowo-podatkowych dotyczących sektora nieruchomości już dostępny!

Wydanie ósme, marzec 2023

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu 8. wydanie publikacji zawierającej aktualne przepisy dotyczące przepisów księgowych i podatkowych dla sektora nieruchomości. Przewodnik został przygotowany przez ekspertów Deloitte z myślą o specjalistach prowadzących księgowość nieruchomości oraz zajmujących się aspektami podatkowymi spółek działających w branży nieruchomości w Europie Środkowej.

8. wydanie przewodnika Real Estate Accounting Guide 2023 stanowi uzupełnienie do publikacji z 2022 roku. Nowa edycja zawiera zaktualizowaną część dotyczącą zagadnień związanych z MSSF. Nowe tematy poruszone w przewodniku obejmują między innymi pojęcie kosztu zakładanego dla podmiotów stosujących MSSF po raz pierwszy, ostatnią decyzję IESBA (ang. International Ethics Standards Board for Accountants) w sprawie księgowania ulg w spłacie czynszu, premii za wykup, księgowania należnych kwot zatrzymanych, transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego oraz kwestie dotyczące waluty funkcjonalnej.

Nasza tegoroczna publikacja zawiera również kluczowe aspekty podatkowe, z którymi borykają się inwestorzy działający na rynku nieruchomości w różnych krajach Europy Środkowej. Przewodnik skupia się na najbardziej problematycznych i aktualnych kwestiach, które stwarzają praktyczne trudności i budzą największe obawy wśród inwestorów działających na rynku nieruchomości.

Mając na uwadze stale rosnące znaczenie kwestii ESG (ang. Environmental, Social, Corporate Governance) w tegorocznym wydaniu przewodnika dodaliśmy osobny rozdział, w którym oprócz omówienia obowiązkowych wymogów, poruszamy też kwestie związane z nową dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), która powstała ze względu na potrzebę wprowadzenia przejrzystości związanej ze zrównoważonym rozwojem, jak również zrozumienia wszelkiego ryzyka i możliwości, które się z tym rozwojem wiążą. Również o zagadnienia z obszaru ESG został uzupełniony rozdział dotyczący wycen, który zawiera informacje jak kwestie społeczne i środowiskowe mogą wpływać na wycenę wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej.

Real Estate Accounting Guide 2023

Pobierz PDF

Mamy nadzieję, że nasz przewodnik będzie rzetelnym źródłem wiedzy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących przepisów księgowych i podatkowych w nieruchomościach. Wierzymy, że nasza publikacja ułatwi praktykom pracę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz raportów, co w konsekwencji przełoży się na gromadzenie rzetelnych informacji spełniających najwyższe standardy rynku Real Estate

- mówi Ewelina Dufrat, Partner Associate, Dział Audyt & Assurance.

księgowość nieruchomości

Real Estate Accounting Guide 2023

Real Estate Accounting Guide 2023

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu 8. wydanie publikacji zawierającej aktualne przepisy dotyczące przepisów księgowych i podatkowych dla sektora nieruchomości. Przewodnik został przygotowany przez ekspertów Deloitte z myślą o specjalistach prowadzących księgowość nieruchomości oraz zajmujących się aspektami podatkowymi spółek działających w branży nieruchomości w Europie Środkowej.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?