Warsaw Crane Survey 2022

Artykuł

Warsaw Crane Survey 2022

Barometr aktywności deweloperów powierzchni biurowych w stolicy

Kwiecień 2022

Trzecia edycja Badania Deloitte Warsaw Crane Survey 2022 to barometr aktywności biznesowej stolicy Polski, w którym analizujemy aktualne zasoby biurowe w Warszawie i potencjalną przyszłą podaż według dzielnic administracyjnych miasta. Dzięki współpracy z Miastem st. Warszawa dokonaliśmy analizy pozwoleń na budowę wydanych w ciągu ostatnich 12 lat, a także złożonych w 2021 roku wniosków inwestorów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jak i wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Choć w zeszłym roku na warszawski rynek dostarczono największą liczbę budynków biurowych od kilku lat (16 budynków o łącznej powierzchni 324 600 mkw.), to w ciągu najbliższych dwóch lat obserwować będziemy powstawanie luki podażowej i spadek poziomu pustostanów. Budowa większości budynków oddanych do użytku w ubiegłym roku rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem pandemii i de facto jest wynikiem aktywności deweloperskiej w latach 2018 i 2019.

W roku 2021 wydano tylko dwa pozwolenia na budowę budynków biurowych w Warszawie. Potwierdza to wniosek wysunięty w roku poprzednim – liczba wydawanych pozwoleń spada.

Przygotowując niniejszy raport skupiliśmy się przede wszystkim na wpływie pandemii na rynek nieruchomości biurowych w Warszawie. Jednak optymistyczne przesłanki związane z wygasaniem pandemii zostały zagłuszone przez rosyjską agresję na Ukrainę. Trudno jest obecnie przewidzieć, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja i jaki wpływ na gospodarkę całej Europy będzie mieć ten konflikt zbrojny

– mówi Dominik Stojek, partner associate, lider zespołu doradztwa nieruchomościowego Deloitte.

Jak zmieniają się trendy na warszawskim rynku biurowym? Czy deweloperzy rzeczywiście rezygnują z projektów biurowych w stolicy? Jakie strategie wdrożą deweloperzy w najbliższych latach?

Zapraszamy do lektury!

Kluczowe informacje:

  • Dwa wydane w 2021 roku pozwolenia na budowę budynków biurowych ( -3 r/r).
  • Sześć wydanych w 2021 decyzji WZ. Dotyczą dzielnic Wola, Ochota i Śródmieście.
  • Na warszawski rynek biurowy dostarczono w roku 2021 rekordową ilość powierzchni biurowej od 2016 roku. Do użytku oddano ponad 324 tys. mkw. znajdujących się w 16 budynkach.
  • Na koniec roku 2021 w fazie realizacji znajdowało się jedynie 320 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i jest to najniższy wynik od 2010 r.
  • Od roku 2015 obserwujemy trend spadkowy w liczbie wydawanych pozwoleń na budowę. Warto jednak zaznaczyć, że biurowce, które uzyskują pozwolenie na budowę są wyższe i mają większą powierzchnię.

Raport - Warsaw Crane Survey 2022

Warsaw Crane Survey 2022

Barometr aktywności deweloperów powierzchni biurowych w stolicy

Badanie Crane Survey analizuje dynamikę rozwoju rynku biurowego w Warszawie w ostatnich dwunastu latach. Eksperci Deloitte przeanalizowali wydane w ciągu dekady pozwolenia na budowę nowoczesnych budynków biurowych o powierzchni powyżej 2 500 mkw. we wszystkich dzielnicach w granicach administracyjnych miasta.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?