Real Estate, Budownictwo, Construction

Artykuł

Europejski monitor budowlany 2017-2018

Czy grozi nam nowy kryzys budowlany?

Prezentujemy siódme już wydanie „Europejskiego monitora budowlanego”, poświęcone najnowszym zmianom i trendom rynkowym, fuzjom i przejęciom firm budowlanych w Europie. Niniejsza publikacja jest uzupełnieniem raportu „European Powers of Construction” („Europejski rynek budowlany”), opracowanego przez Deloitte jako ilustracja aktualnej sytuacji największych europejskich spółek budowlanych, notowanych na giełdach.

Najważniejsze wnioski płynące z monitora:

  • Niemal wszystkie firmy budowlane dążą do uzyskania pozycji lidera w dziedzinie technologii cyfrowej, ale wciąż nie potrafią wykorzystać do tego możliwości, jakie dają im fuzje i przejęcia.
  • Fuzje i przejęcia w europejskim sektorze budowlanym nabierają rozpędu.
  • Nasilenie fuzji i przejęć wskazuje na dążenie firm do wzmocnienia swojej pozycji na lokalnych rynkach budowlanych.
  • Presja łańcucha dostaw nadal stanowi duży problem w północno-zachodniej Europie, co grozi kolejnym kryzysem budowlanym.
  • Industrializacja sektora budowlanego jest koniecznością.
     

Jak będzie zachowywał się rynek budowlany w Europie?

Po stopniowej odbudowie sektora budowlanego w ostatnich latach obserwujemy wzrost w całej Europie. Oczekuje się stabilizacji wzrostu na rynkach północno-zachodnioeuropejskich, ale ostrożny wzrost spodziewany jest również na większości rynków południowoeuropejskich.
 

O czym świadczy wzrost fuzji i przejęć w sektorze budowlanym?

Łącznie odnotowano 194 transakcje w 2017 r., w europejskim sektorze budowlanym. W porównaniu do 149 w 2016 r. W Holandii liczba transakcji pozostała stabilna, z 8 w 2017 r. W porównaniu do 9 w 2016 r. Rozwój działalności związanej z fuzjami i przejęciami w europejskim sektorze budowlanym pokazuje, że firmy budowlane coraz częściej dostrzegają możliwości w lokalnych rozwijających się sektorach budowlanych.

Pobierz PDF w języku angielskim (8,86 MB)
Czy ta strona była pomocna?