Innowacyjne rozwiązania i sektor budowlany w cieniu globalnego kryzysu

Artykuł

Innowacyjne rozwiązania i sektor budowlany w cieniu globalnego kryzysu

Dwa trendy technologiczne, które pozwolą sektorowi budowlanemu prosperować w przyszłości

Jak cyfryzacja i innowacyjne rozwiązania mogą pomóc sektorowi budowlanemu przygotować się do funkcjonowania w zrównoważonej przyszłości?

Recesja wywołana przez pandemię COVID-19 zdaje się być jednym z najbardziej krytycznych i znaczących wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich stu lat, jeśli chodzi o gospodarkę. Jesteśmy świadkami globalnej katastrofy zdrowotnej i światowej zapaści ekonomicznej. Jednocześnie pandemia wydobyła na światło dzienne kolejny dobrze znany problem, który może wydawać się odległy, ale jego skala stanowi ogromne zagrożenie dla ludzkości i niesie ze sobą nieodwracalne skutki. Mowa o globalnym ociepleniu. Jedyne, co możemy zrobić, aby zapobiec jego następstwom, to jak najszybsze podjęcie działań.

Autor: Doron Gibor| Deloitte Israel

Przygotuj się na zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości i zapoznaj się z prognozami dla rynku nieruchomości na rok 2021.

Prognozy będą ukazywać się co tydzień, a cały raport dostępny będzie na początku kwietnia 2021.

Globalne ocieplenie i odpady budowlane

Branża budowlana jest jednym z sektorów, który w największym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia, będąc odpowiedzialną za 40% całkowitej światowej emisji dwutlenku węgla. Przy tak wysokim poziomie emisji (w porównaniu do innych sektorów) postanowienia porozumienia paryskiego, które określa plan działania zakładający ograniczenie globalnego ocieplenia i utrzymanie go na poziomie 1,5°C, są tym bardziej istotne z perspektywy wspomnianego sektora. Ponadto, jak podaje raport Transparency Market Research, przewiduje się, że ilość odpadów budowlanych zwiększy się dwukrotnie, osiągając do 2025 roku poziom 2,2 mld ton.

Kryzys katalizatorem zmian

Dobrą wiadomością jest to, że pomimo nieskuteczności działań branży budowlanej, przejawiającej się między innymi marnotrawstwem energii, wysokimi kosztami, niskimi zyskami oraz dużą ilością odpadów, istnieje możliwość zaradzania tej sytuacji. Co istotne, kryzys może istotnie przyspieszyć proces wprowadzania zmian, zachęcić do ponownego przyjrzenia się funkcjonowaniu branży oraz stać się impulsem do wdrożenia nowego podejścia do zarządzania działaniami o długofalowym zasięgu. I tu na pierwszy plan wysuwają się nowoczesne technologie, które mogą zapewnić większą skuteczność, produktywność, kontrolę odpadów oraz wiele więcej, na co sektor czekał od dekad. W niniejszym artykule skupimy się na dwóch trendach technologicznych, tj. robotyce i automatyzacji oraz narzędziach do zarządzania procesem budowlanym, jak również omówimy, w jaki sposób ich zastosowanie pozwoli sektorowi budowlanemu na wpisanie się w nurt zrównoważonego prowadzenia działalności.

Robotyka i automatyzacja

„Unimate” - pierwszy robot przemysłowy - powstał w latach 60-tych. Było to przełomowe wydarzenie, stanowiące pierwszy krok w kierunku postępu technologicznego i transformacji, budujące podwaliny współczesnego rozwoju. Jednocześnie, pomimo takich zaawansowanych projektów jak Unimate, automatyzacja w sektorze budowlanym jest często wyzwaniem. Place budowy są pełne niespodzianek i niepewności, a pracownicy nierzadko wykonują swoją pracę w ekstremalnych i często zmieniających się warunkach. Jest to sektor pracochłonny, gdzie zastosowanie automatyzacji wydaje się niezbędne. Z kolei niska produktywność, a w szczególności niska produktywność pracy, stanowi jedną z największych przeszkód, skutecznie wstrzymując dalsze wewnętrznie inicjowane innowacje i rozwiązania cyfrowe. Stąd też sprostanie rosnącemu popytowi na rynku stało się wyjątkowo trudne.

Oto kilka przykładów

Popularność technologii mogących zastąpić wykonywanie czynności fizycznych w tradycyjny sposób nieustannie wzrasta. Wiele firm opracowuje inteligentne, mobilne, wielozadaniowe, autonomiczne roboty do zastosowania na placach budowy. Niektóre z przeznaczeniem do prac wykończeniowych (np. tynkowanie, izolacja zewnętrzna, systemy wykończeniowe, tynki cementowe, gruntowanie, spoiwa), a inne (roboty mobilne) do automatyzacji procesu rozplanowania zadań na budowie. Innym kluczowym trendem jest zastosowanie dronów, np. do gromadzenia wysokiej rozdzielczości danych do stworzenia odwzorowania terenu lub usprawnienia usług geodezyjnych (szczególnie w zakresie projektów infrastrukturalnych). Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe umożliwią automatyzację wielu zadań budowlanych na niespotykaną dotąd skalę. Istnieją start-upy, które wykorzystują AI i platformę Internetu Rzeczy do sterowania dźwigami, tym samym przekształcając plac budowy w inteligentny obszar do pozyskiwania danych, automatyzując proces podejmowania decyzji na miejscu.

Narzędzia do zarządzania procesem budowlanym

Duża ilość odpadów budowlanych wynika z nieodpowiedniego zarządzania. W ocenie 38% ekspertów ds. zarządzania pracami budowlanymi zasadniczą przyczyną porażek technologicznych są słabo przygotowane procesy i procedury . Natomiast 45% przyznaje, że spędza więcej czasu niż oczekiwało na wykonywaniu nieoptymalnych zadań . Zastosowanie wielu nowych technologii cyfrowych na placu budowy może przełożyć się na większą skuteczność zarządzania projektami. Tego rodzaju technologie w połączeniu z danymi rzeczywistymi umożliwią inżynierom w terenie podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących planowania pracy czy zamówień materiałów do konkretnego projektu.

Kolejne przykłady

Na przykład, opracowano oprogramowanie, które tworzy „cyfrowego bliźniaka” danego placu budowy na podstawie obrazu zarejestrowanego przez kamery 360 stopni przymocowane do kasków pracowników budowlanych. W ten sposób managerowie projektu mają rozeznanie na jakim etapie jest projekt i czy prace idą zgodnie z harmonogramem. Kolejnym pomocnym rozwiązaniem jest zautomatyzowana platforma chmurowa opracowana i skonstruowana z myślą o realizacji projektów infrastrukturalnych. Umożliwia firmom budowlanym monitorowanie postępów projektu, zapewnienie jakości oraz kontrolę budżetu na podstawie wskaźników realizacji projektu pochodzących z danych terenowych.

Idąc dalej

Pomimo swoich imponujących możliwości, tego rodzaju technologie mogą się zmarnować, jeżeli osoby na kierowniczych stanowiskach nie będą w pełni przekonane do ich zastosowania w praktyce. Innymi słowy, jeżeli najzwyczajniej w świecie nie przyjmą się w danej firmie. Już wcześniej innowacje wyniosły sektor budowlany na wyżyny, dlatego i tym razem technologia może przyczynić się do dalszego usprawniania działań branży. Przy czym ważne jest, aby być otwartym, uważnym i krytycznym (jeżeli jest taka konieczność). Prędzej czy później, podobnie jak inne epidemia, i ta ujrzy swój koniec. Natomiast w przypadku globalnego ocieplenia sprawa nie jest taka prosta. Jeżeli nie zdołamy go zatrzymać, musimy liczyć się z długofalowymi konsekwencjami. Innowacyjne rozwiązania i wdrożenie nowych technologii może być swoistą „szczepionką”, która pomoże nam przygotować się na kolejny kryzys oraz umożliwi sektorowi budowlanemu dalszy rozwój.

Innowacyjne rozwiązania i sektor budowlany w cieniu globalnego kryzysu
Czy ta strona była pomocna?