Ochrona tożsamości w świecie cyfrowym

Artykuł

Ochrona tożsamości w świecie cyfrowym

Tożsamość suwerenna a nieruchomości

#10 Prognoza dla rynku nieruchomości na 2021 r.

Tożsamość to podstawowy punkt odniesienia dla każdego człowieka, bo określa kim jesteśmy i odróżnia nas od innych. W systemie społecznym, rządy państw rejestrują naszą tożsamość i wydają dokumenty na jej potwierdzenie, takie jak paszport czy prawo jazdy. Gdybyśmy nie byli w stanie udowodnić naszej tożsamości, miałoby to wpływ niemal na wszystko, co robimy: począwszy od wizyt u lekarza, otwierania rachunków bankowych, przez wynajem samochodu, po zakup nieruchomości.

Autor: Gijsbert Duijzer | Deloitte NL

Przygotuj się na zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości i zapoznaj się z prognozami dla rynku nieruchomości na rok 2021.

Prognozy będą ukazywać się co tydzień, a cały raport dostępny będzie na początku kwietnia 2021.

 

Tożsamość suwerenna a nieruchomości

Ochrona (dowodu) tożsamości jest niezwykle istotna w naszym społeczeństwie. Mimo to, wszyscy polegamy w tym względzie na instytucjach rządowych, sami nie mając kontroli nad naszą tożsamością. Skoro jednak jesteśmy w pewnym sensie podmiotem naszej tożsamości, dlaczego nie mielibyśmy być za nią odpowiedzialni? Zwłaszcza w świecie cyfrowym, kradzież lub nadużycie tożsamości stanowi poważne ryzyko, a interakcje i transakcje w rzeczywistości wirtualnej mają poważny wpływ na nasze życie w świecie realnym. Suwerenna tożsamość (z ang. Self-Sovereign Identity, SSI) polega na kontroli nad naszą cyfrową tożsamością.

Pojęcie tożsamości suwerennej

Tożsamość suwerenną można zdefiniować jako model zarządzania tożsamością cyfrową, w którym wyłącznie dana osoba fizyczna lub firma może kontrolować własne konta i dane osobowe. Powszechnie przyjmuje się, że koncepcja tożsamości suwerennej bazuje na dziesięciu zasadach sformułowanych przez Christophera Allena:[1]

1. Istnienie. Użytkownicy muszą być jednostkami istniejącymi niezależnie.

2. Kontrola. Użytkownicy muszą kontrolować swoją tożsamość.

3. Dostęp. Użytkownicy muszą mieć dostęp do własnych danych.

4. Przejrzystość. Systemy i algorytmy muszą być przejrzyste.

5. Trwałość. Tożsamość musi być trwała.

6. Przenoszalność. Informacje i usługi dotyczące tożsamości muszą być przenośne.

7. Interoperacyjność. Tożsamość powinna nadawać się do jak najszerszego zastosowania.

8. Zgoda. Użytkownicy muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie ich tożsamości.

9. Minimalizacja roszczeń. Należy ograniczyć do minimum ujawnienia roszczeń.

10. Ochrona. Prawa użytkowników muszą być chronione.

 

Znaczenie dla branży nieruchomości

Jakie są obecnie wyzwania i obawy związane z wykorzystaniem tożsamości cyfrowej w transakcjach na rynku nieruchomości? Po pierwsze, interakcje z osobami fizycznymi na rynku nieruchomości są często bardzo złożone, zajmują mnóstwo czasu, wymagają spełnienia wymogów formalnych oraz przygotowania i podpisu wielu dokumentów. Procedury te wprowadzono z myślą o zaufaniu w relacjach między wynajmującym a najemcą, właścicielem a bankiem, kupującym a sprzedającym, ze względu na potencjalnie sprzeczne interesy stron w transakcjach na rynku nieruchomości.


Przykład

Wyobraźmy sobie sytuację, w której kupujący chce się upewnić, że sprzedawca jest rzeczywiście, tym, za kogo się podaje, że nieruchomość faktycznie do niego należy i że można ją sprzedać. Analogicznie, sprzedający również chce zyskać pewność, że kupujący jest tym, za kogo się podaje, posiada środki na zakup nieruchomości, a środki te pochodzą z legalnego źródła. Obecnie potwierdzenie tych faktów wymaga oświadczeń i dokumentów wydawanych przez rządy państw, notariuszy lub banki. Działania związane z ich wydaniem, pobraniem, przekazaniem drugiej stronie i weryfikacją często powodują, że cały proceder staje się skomplikowany i mało efektywny dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Obawy dotyczące danych osobowych

Ponadto, kwestie ochrony danych osobowych stały się oczkiem w głowie dla wielu ludzi. Na przykład 58% obywateli Holandii martwi się o kwestie związane z prywatnością, a 88% chce mieć większą kontrolę nad danymi, które udostępniają innym podmiotom.[2] Firmy również coraz bardziej troszczą się o przetwarzane przez siebie dane osobowe klientów ze względu na związane z tym ryzyko utraty reputacji i ryzyko regulacyjne.

 

W jaki sposób tożsamość suwerenna może rozwiązać powyższe problemy?

Jak zatem tożsamość suwerenna może rozwiać te problemy i obawy? Posłużmy się przykładem Jana, który chce wynająć dom. Zanim dojdzie do tej transakcji, Jan musi udowodnić wynajmującemu (między innymi), że posiada zdolność kredytową, aby zapłacić czynsz. Dziś Jan musiałby w tej sytuacji przedłożyć, np. zaświadczenie o wysokości dochodu, dane dotyczące rachunku bankowego i zeznania podatkowe. Wiązałoby się to z koniecznością udostępnienia większej ilości danych niż to rzeczywiście konieczne, a z drugiej strony, wymagałoby weryfikacji wszystkich dostarczonych dokumentów przez wynajmującego. Gdyby jednak Jan skorzystał z rozwiązania opartego na tożsamości suwerennej, mógłby pobrać dane uwierzytelniające na temat swoich dochodów od pracodawcy, banku lub od organów podatkowych w formie cyfrowego portfela (lub aplikacji) na smartfonie. Mógłby przejrzeć te dane w portfelu cyfrowym, a także przeprowadzić weryfikację dochodów w oparciu o kryteria wskazane przez wynajmującego. W rezultacie Jan mógłby przekazać wynajmującemu dowód na to, że posiada zdolność kredytową.

 

Tożsamość suwerenna - prawdziwa rewolucja w branży nieruchomości

Czy tożsamość suwerenna zakłóci przebieg transakcji na rynku nieruchomości? Bez wątpienia, już wkrótce czeka nas diametralna zmiana sposobu, w jaki udostępniamy dane osobowe, zmiana, która musi nastąpić ze względu na nieefektywność procedur i ryzyko nieprzestrzegania uregulowań dotyczących ochrony prywatności w ramach nowych procesów. W 2020 roku poczyniono znaczne postępy w rozwoju rozwiązań z zakresu SSI. Ciekawym przykładem zastosowania SSI, nad którym pracuje obecnie firma Deloitte, a także inne jednostki, może być udostępnianie potwierdzenia negatywnego wyniku testu COVID-19 lub potwierdzenia szczepienia[3].  Eksperymenty i programy pilotażowe dotyczące suwerennej tożsamości przeprowadzone w branży nieruchomości w 2020 roku przyniosły bardzo obiecujące rezultaty, dlatego spodziewamy się, że już za dwa, trzy lata, takie rozwiązania będą powszechnie wykorzystywane w transakcjach na rynku nieruchomości.

 

 

Przypisy:

[1] http://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-soverereign-identity.html

[2] https://ddma.nl/download/81646/

[3]Deloitte bierze udział w kilku różnych projektach dotyczących wykorzystania tożsamości suwerennej, szczególnie na rynku nieruchomości, np. w ramach procedur wynajmu, sprzedaży czy ustanawiania hipotek. Deloitte również opracowuje standardy dotyczące infrastruktury suwerennej tożsamości.

Ochrona tożsamości w świecie cyfrowym
Czy ta strona była pomocna?