Technologia 5G jako czynnik umożliwiający nowe, bardziej efektywne sposoby pracy.

Artykuł

Technologia 5G jako czynnik umożliwiający nowe, bardziej efektywne sposoby pracy.

Sektory nieruchomości i budownictwa

Rok 2020 wywrócił do góry nogami wszystkie normy i standardy. W toku drobiazgowej kontroli powszechnie przyjętych norm i zachowań łatwo przeoczyć zachodzące w międzyczasie istotne zmiany infrastrukturalne. Przeżywamy właśnie kolejny przełom w technologii cyfrowej - masowe wdrożenie technologii 5G. Stanie się ona „spoiwem” łączącym wszystkie urządzenia i lokalizacje, umożliwiającym nam wszystkim stosowanie nowych, bardziej racjonalnych metod wykonywania pracy.

Autor: Andrew Carey | Deloitte UK

Przygotuj się na zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości i zapoznaj się z prognozami dla rynku nieruchomości na rok 2021.
Prognozy będą ukazywać się co tydzień, a cały raport dostępny będzie na początku kwietnia 2021.

Prędkość, latencja, niezawodność i przepustowość

Technologia 4G, która zrewolucjonizowała rynek około 2010 roku, już od kilku lat z powodzeniem służy ludziom na całym świecie.  Zapotrzebowanie na dokładne i szybkie informacje rośnie jednak tak bardzo, że jej ograniczenia w zakresie prędkości działania, latencji, niezawodności i przepustowości stają się coraz lepiej widoczne. Internet mobilny w technologii 5G jest ogromnym krokiem naprzód w porównaniu z 4G. Pełne wykorzystanie możliwości, jakie oferuje, nie tylko rozwiąże problem ograniczeń technologicznych dotyczących 4G, ale i wpłynie na nasze życie, pracę, podróże i sposób spędzania wolnego czasu.

Technologia 5G wykorzystuje znacznie wyższe częstotliwości niż 4G, co wymaga znaczącej modernizacji i rozbudowy sieci nadajników. Wysokie częstotliwości wymuszają zwiększenie gęstości ich rozmieszczenia, co oznacza konieczność umieszczania niewielkich nadajników na budynkach, latarniach i innych obiektach w całym kraju. Choć operatorzy sieci starają się zbudować je jak najszybciej, aktualnie komercyjne zastosowanie technologii 5G koncentruje się na sieci komórkowej.  

 

Ciąg dalszy nastąpi

Pierwsze sieci 5G uruchomiono w roku 2019, w dużej mierze w oparciu o istniejące stacje bazowe 4G. Wielu operatorów zbudowało następnie własne sieci 5G w niektórych miastach. Proces ten z pewnością będzie miał dalszy ciąg - 5G ma solidne uzasadnienie biznesowe jako narzędzie umożliwiające korzystanie z przełomowych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna czy wirtualne modele symulacyjne, tzw. digital twins, które mogą w istotny sposób wpłynąć na digitalizację różnych sektorów gospodarki, dają bowiem nieograniczone możliwości.

Nic więc dziwnego, że na wdrożenie miały wpływ dyskusje handlowców i technologów, dotyczące określonego sprzętu 5G, wybuch pandemii, który zmniejszył popyt (większość ludzi pracując z domu korzysta z sieci Wi-Fi), a także domniemania, że między 5G a pandemią występuje związek przyczynowo-skutkowy i brak zrozumienia korzyści, jakie oferuje nowa technologia.

 

Wpływ nowej technologii na sektor nieruchomości i budownictwa

Zastosowanie technologii 4G spowodowało znaczące przekształcenie wielu branż.  Jakie korzyści oferuje technologia 5G? W jaki sposób branża nieruchomości może wykorzystać tę technologię, by przyspieszyć transformację cyfrową i dogonić pozostałe branże? Poświęćmy tym kwestiom chwilę uwagi.

 

Przyspieszenie działania sieci

Standardowa sieć 4G może osiągnąć maksymalną prędkość około 80Mb/s, podczas gdy potencjalna prędkość działania sieci 5G - to 10-20Gb/s. W połączeniu z aktualną szerokością pasma, zwiększenie prędkości działania sieci mogłoby znacząco ułatwić procesy budowlane.  Zdalne korzystanie z narzędzi do pracy w wirtualnej rzeczywistości mogłoby na przykład ułatwić przekazywanie pomysłów zespołom projektowym zgodnie z zasadami zwinności procesów. Technologia 5G mogłaby również zwiększyć wykorzystanie produkcji w lokalizacjach oddalonych od placu budowy, pozwolić na optymalizację kontroli jakości i procesów eskalacji ryzyka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz zastosowanie druku 3D przy produkcji materiałów budowlanych. Dzięki temu można byłoby zracjonalizować proces przechowywania informacji, śledzenia postępu prac i zautomatyzować kontrolę procesu. Bieżące śledzenie procesów zachodzących w łańcuchu dostaw umożliwiłoby dostawy „just in time” i minimalizację korupcji.

Największą korzyścią z punktu widzenia branży budowlanej byłaby zapewne możliwość racjonalizacji wykorzystania technologii BIM, co zwiększyłoby możliwość tworzenia w pełni skonfederowanych modeli 6D i wirtualnych modeli symulacyjnych w chmurze. To z kolei oznaczałoby zwiększenie sprawności dostaw, integrację i racjonalizację procesu podejmowania decyzji w całym okresie budowy i wykorzystywania obiektu - od projektu do wycofania z użytkowania. Dzięki takim modelom klienci będą również mogli naocznie stwierdzić, jak będzie wyglądał zamówiony przez nich obiekt, na długo przed jego ukończeniem.

 

Mała latencja

Technologia 5G zmniejszy latencję, która będzie mierzona w milisekundach.  Innymi słowy czas reakcji będzie natychmiastowy.  Wdrażanie technologii Internetu Rzeczy w sektorze nieruchomości przebiega dość szybko. Coraz więcej nowych budynków można obejrzeć z zewnątrz i od wewnątrz dzięki wykorzystaniu czujników. Technologia 5G umożliwi natychmiastową łączność i pozyskanie informacji o użytkowaniu budynku i infrastruktury w czasie realnym, w tym dokładne dane dotyczące jego aktualnego najmu. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja działań konserwacyjno-remontowych. W przyszłości wynajmujący będą mogli korzystać z prywatnych sieci 5G (w formie PAYU lub na poziomie urządzenia) do zwiększenia dochodów dzięki dostosowaniu oferty obsługi do potrzeb najemców. Możliwość budowania obiektów wyposażonych w systemy łączności bezprzewodowej zamiast Wi-Fi znacząco zredukuje trudności z wdrażaniem podstawowych systemów zarządzania budynkiem (m. in. ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, oświetlenia, ogrzewania i dostaw mediów).  

Krótszy czas reakcji urządzenia umożliwi też upowszechnienie pojazdów autonomicznych i związanej z tym infrastruktury transportowej. Ponadto w przypadku pracy z domu technologia 5G może wkrótce zastąpić Wi-Fi. Wycenę technologii 5G trzeba będzie uwzględnić przy dokonywaniu oceny przyszłych projektów budowlanych - przyczyni się ona do zwiększenia ich wartości i atrakcyjności rynkowej.

 

Przepustowość

Szersze pasmo i większa przepustowość oznaczają zmniejszenie konkurencji w procesie uzyskiwania połączeń i możliwość obsługi do miliona urządzeń na kilometr kwadratowy². Technologia 5G w połączeniu z aplikacjami Big Data i możliwością przechowywania danych w chmurze mogłaby przyczynić się do zwiększenia dostępu do informacji o wykorzystaniu powierzchni oraz zużyciu energii elektrycznej. Dzięki rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej można rozpocząć od tworzenia doświadczalnego środowiska detalicznego, poprzez analitykę ruchu sklepowego, aż do personalizacji obsługi kupujących. Aplikacje Big Data mogą ponadto wspierać zachowywanie dystansu społecznego w miarę otwierania coraz większej liczby sklepów i innych instytucji.

W miarę upływu czasu zbieranie i interpretacja danych pochodzących z nieruchomości stanie się strategią obronną dla większości interesariuszy w tym sektorze, ułatwi im bowiem zachowanie przewagi nad konkurencją. Władze państwowe zwiększają wymogi regulacyjne, co zachęca do wdrażania technologii 5G, która zwiększy wydajność i sprawność działania oraz umożliwi osiąganie dobrych wyników w procesie zrównoważonego rozwoju.

 

Wyzwania

Analiza biznesowa powinna uwzględniać również wyzwania dotyczące optymalizacji technologii 5G oraz innych rozwiązań, których wykorzystanie umożliwia. Obejmują one między innymi:

  • zapotrzebowanie na dodatkowe nadajniki (odległość między nadajnikami ok. 1,5 km), związane z wyższą częstotliwością transmisji;
  • wyższe ryzyko wystąpienia przeszkód (w tym materiałów budowlanych) blokujących lub zniekształcających sygnał 5G;
  • wiele urządzeń będzie wymagało przystosowania do technologii 5G, np. poprawy parametrów baterii;
  • możliwości optymalizacji technologii 5G mogą być ograniczone wymogami RODO i przepisów o poufności informacji.

 

5G jako technologia przekształcająca miejsce pracy

Ewolucja tradycyjnych wzorców wykonywania pracy dozna przyspieszenia dzięki technologii 5G. W pełni zintegrowane biura, działające w oparciu o tę technologię, zwiększą możliwości maksymalizacji przychodów wynajmujących dzięki możliwości zastosowania różnych modeli najmu. Mogą upowszechnić się modele elastycznych biur, rezerwacja biurek i sal konferencyjnych za pomocą specjalnych narzędzi cyfrowych.

 

Najważniejsze spostrzeżenia

W roku 2020 proces wdrażania technologii 5G mógł ulec spowolnieniu. Te same zjawiska, które to spowodowały, uwidoczniły jednak zapotrzebowanie na poprawę jakości połączeń, przyspieszenie, redukcję latencji i poszerzenie dostępnego pasma jako czynników umożliwiających transformację cyfrową. Choć wdrażanie technologii 5G napotyka trudności i z pewnością nie jest to ostatni krok na drodze do przyspieszenia procesów, korzyści gospodarcze i społeczne, z którymi wiąże się ta technologia, są wyższe niż jej koszty.  Dla sektora nieruchomości jej wdrożenie oznacza wyjątkową możliwość osiągnięcia wyjątkowych korzyści.

Technologia 5G jako czynnik umożliwiający nowe, bardziej efektywne sposoby pracy
Czy ta strona była pomocna?