„Wirtualne biuro” a sektor nieruchomości komercyjnych

Artykuł

„Wirtualne biuro” a sektor nieruchomości komercyjnych

Odpowiednia liczba pracowników i właściwie dopasowane miejsce pracy

Upowszechnienie pracy zdalnej w roku 2020 znacząco zmieniło funkcję miejsca pracy w każdej firmie. Wszystko wskazuje na to, że hybrydowy model pracy przyjął się na dobre - pracownicy korzystają z możliwości wyboru godzin i dni pracy, a pracodawcy weryfikują zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Jak właściciele nieruchomości reagują na wirtualizację biura jako jednego z kluczowych elementów „nowej normalności”?

Autor: Robbie Robertson| Deloitte Australia

Przygotuj się na zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości i zapoznaj się z prognozami dla rynku nieruchomości na rok 2021.

Prognozy będą ukazywać się co tydzień, a cały raport dostępny będzie na początku kwietnia 2021.

Real Estate Predictions 2021

Materiał w języku angielskim

Powiadom mnie, gdy cały raport będzie dostępny

Praca zdalna nie jest niczym nowym

Choć jej upowszechnienie w roku 2020 stanowiło spore wyzwanie dla pracowników, zespołów i firm, sam pomysł jest dość stary - przewija się na rynku pracy co najmniej od czasu wielkiego kryzysu naftowego z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Postęp technologii informatycznej i rozwój Internetu oznaczają przezwyciężenie istotnych barier, utrudniających upowszechnienie tego zjawiska. Do jego popularyzacji przyczyniła się również pandemia COVID-19, podczas której priorytetem stało się bezpieczeństwo pracowników, co zmusiło pracodawców do przełamania barier kulturowych, uniemożliwiających wdrożenie tego typu rozwiązań. Obecnie ten model pracy uznaje się za normalny, co może oznaczać, że tradycyjne spojrzenie na pracę uległo znaczącej i trwałej zmianie.

 

Zmiana koncepcji biura

Masowe przejście na pracę zdalną umożliwia firmom zmianę koncepcji biura w nowym modelu eksploatacji obiektów. Rok 2020 był okresem rozwoju społeczności lokalnych. Jest to trwały trend, gdyż ludziom odpowiada fakt, że nie muszą tracić dużo czasu na dojazd do pracy, mogą więc poświęcić go swojemu otoczeniu, sąsiadom i działalności gospodarczej. W związku z tym upowszechni się model „biura rozproszonego”, charakteryzującego się zróżnicowaniem przestrzeni biurowej - centrala może znajdować się w prestiżowej lokalizacji w śródmieściu, zaś małe biura lokalne - na przedmieściach. Dzięki temu pracownicy będą mogli wyjść z domu, oddzielić życie rodzinne od pracy, nawiązywać kontakty z kolegami, a jednocześnie nie tracić czasu na dojazdy. Jest to sensowne rozwiązanie, zwłaszcza w kontekście upowszechniania się wiedzy o zmianie klimatu i podejmowania decyzji o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.  Powierzchnia biurowa musi charakteryzować się racjonalnymi, inteligentnymi rozwiązaniami i elastycznością, która ułatwi takie zmiany. Kluczowym elementem innowacji w miejscu pracy staną się dane.

 

Dane to podstawa

Dane odgrywają fundamentalną rolę w procesie przekształcania miejsca pracy. To od nich zależy dobre wykorzystanie biura, prawie tak samo, jak w rzeczywistości wirtualnej. Pracownicy muszą dysponować urządzeniami umożliwiającymi łatwe przechodzenie od rzeczywistości fizycznej do wirtualnej i sprawną współpracę z kolegami, niezależnie od tego, czy siedzą obok, czy nie. Inteligentne budynki, wyposażone w liczne czujniki, dostarczają firmie w czasie realnym rosnącą liczbę danych, dotyczących wykorzystania powierzchni biurowej. Im więcej informacji uda się pozyskać, tym większą wartość można z nich wygenerować, zwiększając w ten sposób koszt metra kwadratowego powierzchni biurowej w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. Firmy potrzebują strategii efektywnego wykorzystania tych danych do maksymalizacji wartości, której skutkiem będzie rezygnacja z trwałej aranżacji miejsca pracy na rzecz elastycznych rozwiązań, dopasowanych do aktualnych potrzeb.  Równocześnie będzie rosło znaczenie cyberbezpieczeństwa w kontekście ochrony danych w biurze wirtualnym, dzięki czemu hybrydowe zespoły będą mogły efektywnie pracować w bezpiecznych warunkach.

 

Dobre praktyki: australijskie biuro wirtualne

Nasze wewnętrzne koncepcje dotyczące takich rozwiązań powstały na bazie udanego rozwiązania (biura wirtualnego) wdrożonego w Deloitte w Australii. W połowie 2019 roku zorganizowano tam zespół specjalistów, którego zadaniem było opracowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom pracy zdalnej, zgłaszanym przez personel. Zwiększenie możliwości wyboru w tym zakresie stało się podstawą pracy zespołów. Pracownikom zapewniono kluczowe zasoby, szkolenie i informacje, poprawiające warunki pracy niezależnie od miejsca, w którym zdecydowali się pracować, włączając w to biura w Melbourne i Pyrmont.

 

Czas na zmianę

Po zakończeniu wyjątkowo trudnego roku jedno jest jasne: zainteresowanie możliwością pracy w systemie hybrydowym nie zmniejszy się po pandemii. Niemal każda firma na świecie sprawdziła już w praktyce, jak wygląda praca zdalna. Czas już zdecydować się na zmianę. Firmy z sektora nieruchomości mogą stać się awangardą tego procesu, modyfikując tradycyjne metody działania, rolę biura i modele operacyjne i nadając priorytetowe znaczenie preferencjom pracowników, interesowi lokalnych społeczności i wykorzystaniu danych. Praca w systemie hybrydowym - to nasza przyszłość. Ci, którzy pierwsi zmienią sposób działania, osiągną największe korzyści.

„Wirtualne biuro” a sektor nieruchomości komercyjnych
Czy ta strona była pomocna?