Studia CSR

Nowości

CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy

Studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Deloitte

Pod koniec października na warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego ruszają podyplomowe studia „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Studia są efektem współpracy zespołu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Ruszyła rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. 

Zapisz się już dziś.

Kierunek globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza wypracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agenda 2030 i przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Zwracają one uwagę m.in. na konieczność eliminacji ubóstwa, ochronę środowiska naturalnego oraz zagwarantowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Agenda 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe.

IX edycja studiów podyplomowych CSR będzie koncentrować się wokół zagadnień, dotyczących realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes. Poprzednie edycje to łącznie ponad 200 absolwentów.

Cele zrównoważonego rozwoju

O wyjątkowym charakterze tych studiów decydują m.in.:

  • grono wykładowców złożone z największych autorytetów w dziedzinie nowoczesnego CSR, 
  • połączenie doświadczeń praktyków z wielu dziedzin,
  • formuła zajęć warsztatowych, podczas których słuchacze projektują rozwiązania strategiczne nakierowane na realizację SDGs,
  • wiedza z zakresu raportowania w oparciu o Global Reporting Initiative.

Czy ta strona była pomocna?