marnowanie żywności, forum ekonomiczne w Krynicy

Nowości

Stop marnowaniu żywności! Niepotrzebny odpad, czy szansa biznesowa?

Obecność Deloitte podczas „Forum Ekonomicznego w Krynicy”

6 września 2017 r., godz. 10.40, Dom Forum, Budynek C, Sala Zuber | Partner: Jeronimo Martins Polska

W UE rocznie marnowanych jest około 88 mln ton żywności – około 20 proc. całej wyprodukowanej żywności. Koszty z tym związane szacuje się na 143 mld euro. Powyższe dane sytuują Polskę na piątym miejscu wśród Państw marnujących najwięcej żywności w Unii Europejskiej. Jak rozwiązać ten problem? Co mogą zrobić poszczególni uczestnicy rynku w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności?

W Polsce jest to około 9 mln ton, co w przybliżeniu daje koszty w wysokości około 60 mln złotych. W związku z ogromną skalą zjawiska zarówno Polska, jak i Europa musi podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Ze względu na złożoność łańcucha żywnościowego – jego wieloetapowość, skomplikowaną strukturę organizacyjną – proces zarządzania racjonalnym przepływem i zagospodarowaniem żywności jest dużym wyzwaniem i dotyczy wszystkich etapów łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”, poczynając od produkcji pierwotnej, przetwórstwa, handlu, dystrybucji, kończąc na gospodarstwach domowych.

Wątki do dyskusji:

1. Globalny problem marnowania żywności. A Ty ile jedzenia marnujesz?

Marnowanie jedzenia to problem globalny. Na świecie rocznie wyrzuca się 1,3 mld ton jedzenia, co stanowi 1/3 całości produkowanej żywności. To tak jakby 217 mln samochodów dostawczych przewiozło towar od producenta wprost na składowisko odpadów.[1]

Zgodnie z międzynarodowymi szacunkami roczna produkcja odpadów żywnościowych w 28 państwach członkowskich w 2012 roku wynosiła około 88 mln ton Ilość ta stanowi ekwiwalent 20% całej produkcji w Unii Europejskiej.[2]

Polska, z wynikiem 9 mln ton marnowanej żywności rocznie plasuje się na 5. miejscu wśród państw Unii Europejskiej, które marnują najwięcej – za Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią i Francją.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, w Europie wyrzuca się średnio około 180 kg żywności rocznie. Warto jednak podkreślić, że istnieje duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. W Polsce wynik jest dużo wyższy od przeciętnej. Masa marnowanej żywności przypadającej na Polaka to 237 kg[3]. To tak jakbyśmy codziennie wyrzucali do kosza 1,5 bochenka chleba.

2. Gdzie marnuje się najwięcej? Marnowanie żywności w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw

Ze względu na złożoność łańcucha żywnościowego – jego wieloetapowość oraz skomplikowaną strukturę organizacyjną – proces zarządzania racjonalnym przepływem i zagospodarowaniem żywności jest dużym wyzwaniem. Zjawisko marnowania żywności dotyczy wszystkich etapów łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”, poczynając od produkcji pierwotnej, poprzez transport i magazynowanie, przetwórstwo i pakowanie, handel, dystrybucję, kończąc na etapie konsumpcji tj. gospodarstwach domowych i restauracjach.

Źródłami marnotrawstwa żywności są wszystkie etapy łańcucha produkcji i dystrybucji żywności, choć w różnym stopniu. W Unii Europejskiej za 53% odpadów żywnościowych odpowiedzialne są gospodarstwa domowe.  20% generuje sektor przetwórstwa przemysłowego, 12% sektor usług gastronomicznych, 11% odpadów spożywczych powstaje na etapie produkcji pierwotnej, a 5% jest generowane w sektorze sprzedaży i dystrybucji.

3. Skutki ekonomiczne zjawiska marnowania żywności

Marnowanie żywności jest problemem o istotnych skutkach ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych.

Według wyliczeń Komisji Europejskiej, koszty związane z marnowaniem żywności w Europie szacowane są na 143 mld euro[4]. Przeliczając tą wartość na skalę krajową marnowanie jedzenie kosztuje nas ponad 60 mld złotych rocznie! Suma ta mogłaby w całości pokryć prognozowany na 2017 rok deficyt Państwa.

KE szacuje, że średnie koszty ekonomiczne wyrzucanego w gospodarstwie domowym jedzenia stanowią kwotę w wysokości 3529 euro za tonę[5]. Odnosząc ten wynik do sytuacji krajowej średnie koszty wyrzucanego jedzenia przypadającego na gospodarstwo domowe wynoszą prawie 2 200 zł. Kwota ta stanowi dwukrotność przeciętnych miesięcznych wydatków przypadających na osobę w gospodarstwie domowym[6].

 

Przypisy:

[1] Przyjęto średnią ładowność samochodu dostawczego na poziomie 6 ton

[2] FUSIONS, Estimates of European food waste levels, 2016

[3] Eurostat, 2006

[4] Federacja Polskich Banków Żywności, Nie marnuj jedzenia, 2016

[5] FUSIONS, Estimates of European food waste levels, 2016

[6] GUS, Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

Newsletter: Sustainability Insights

to źródło wiedzy dotyczące zrównoważonego rozwoju i CSR, dzięki któremu będą mogli Państwo dowiedzieć się, jak stawić czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom społeczno-ekonomicznym.

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

W rozmowie udział wezmą:

Jacek Bogucki - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiesław Ciuruś – Dyrektor Operacyjny Jeronimo Martins Polska    

Michel Moran - Restaurator, szef kuchni Bistro de Paris

Irena Pichola - Lider Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Vladimir Rakhmanin  - Zastępca Dyrektora Generalnego i Przedstawiciel Regionalny, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Artur Rytel – Prezes, Green Factory

ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

Moderatorem panelu będzie: Bogusław Chrabota
Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita

Czy ta strona była pomocna?