raporty wpływu

Artykuł

Raport wpływu - studia przypadków

Raport wpływu – skuteczne narzędzie kontroli nad działalnością firmy pozwalające budować strategie zrównoważonego rozwoju

Firmy kierujące się w swoich decyzjach wynikami całościowych analiz są w stanie kreować długoterminowy oraz zrównoważony wzrost, maksymalizując zysk w długim czasie. Warto to robić w oparciu o raporty wpływu.

Jak Twoja firma wpływa na Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski?

To pytanie ważne nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstw i ich interesariuszy. Każda większa firma daje setki miejsc pracy, odprowadza do kasy państwa daniny z podatków krajowych i lokalnych. Jej znaczenie dla gospodarki to także gigantyczna sieć powiązań z dostawcami, handlem, a także sektorami z którymi na pierwszy rzut oka możemy nie kojarzyć jej działalności.

Jak wiele jedna duża firma znaczy dla gospodarki kraju? Warto to wiedzieć zwłaszcza dziś, kiedy rośnie rola patriotyzmu gospodarczego, który, wedle definicji, prof. Andrzeja Koźmińskiego zakłada, że „wszystkie grupy społeczne mniej więcej uczestniczą w bogaceniu się i że nie tworzą się nadmierne różnice dochodowe. Współczesny patriotyzm gospodarczy musi być osadzony w realiach globalizacji i integracji. Najważniejsze jest jednak to, by (…) obcy kapitał pracował na dobrobyt obywateli państwa, do którego został sprowadzony.”

Przegląd wybranych typów raportów wpływu społeczno-gospodarczego

Polska Izba Ubezpieczeń – „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków

Publikacja przygotowana przez Deloitte była początkiem szeroko zakrojonych działań, które zwiększają świadomość społeczną dotyczącą wpływu ubezpieczeń na życie Polaków. Jest to jeden z nielicznych branżowych raportów wpływu wykonanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sam wpływ ekonomiczny jest jednak tylko elementem pełnej palety analiz mikroekonomicznych wykonanych po to by pokazać różne sytuacje życiowe i wpływ długoterminowego oszczędzania, czy polisy na życie na dochody rodzin w trudnych sytuacjach

Grupa spółek DANONE – Raport wpływu „Nieść zdrowie poprzez żywność. Wkład grupy spółek Danone w rozwój polskiej gospodarki, społeczeństwa i zdrowia

Stworzony po raz pierwszy, wspólny dla wszystkich spółek DANONE w Polsce raport wpływu, pokazuje rezultaty działań firm w trzech kluczowych obszarach: gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska. Publikacja podsumowuje wielowymiarowy wpływ działań grupy spółek na otoczenie np. 60 mln zł przeznaczonych na działania społeczne, istotna zmiana nawyków żywieniowych Polaków na bardziej prawidłowe, 70 inicjatyw społecznych realizowanych przez pracowników każdego roku i wkład w gospodarkę Polski w wysokości 2,85 mld zł. Raport przedstawia także sposób funkcjonowania spółek w oparciu o wspólne tzw. strategię podwójnego zobowiązania, która łączy rozwój biznesu z troską o kwestie istotne społecznie.

Grupa Veolia – „Raport wpływu. 20 lat w Polsce

Raportem tym firma podsumowuje 20 lat działalności w Polsce. Firma, która jest obecna w 75 lokalizacjach pokazuje w tej publikacji, że ma wpływ gospodarczy poprzez zatrudnienie 4,5 tys. osób, a także inwestycje, ale przede wszystkim, że redukuje emisje szkodliwych gazów i pyłów nawet o 10 proc. w procesie modernizacji sieci ciepłownicznych. Unikalną cechą tego raportu jest analiza wpływu na gospodarki Warszawy, Łodzi i Poznania, w których Grupa Veolia wytwarza dodatkowe miliardy złotych wartości.

3M w Polsce – „25 lat 3M w Polsce – Raport Wpływu

Raport podsumowuje 25 lat działalności 3M w Polsce. 3M rozpoczęło swoją działalność operacyjną w Polsce tuż po transformacji systemowej. Przez ostatnie ćwierćwiecze firma rosła razem z Polską, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Sercem raportu jest analiza wpływu, jaki 3M wywiera na swoje otoczenie. W 2015 roku zmierzony został wpływ ekonomiczny (w wymiarze bezpośrednim, pośrednim i indukowanym) działalności 3M w Polsce. Wyjątkowym elementem opracowania jest analiza wpływu innowacyjnych produktów 3M na jakość życia w takich obszarach jak m.in. zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, redukcja zakażeń szpitalnych czy ograniczanie emisji pojazdów.

Korzyści wynikające z analizy wpływu:

 

  • Tworzenie atrakcyjnego otoczenia dla funkcjonowania firmy/branży
  • Przejrzystość w komunikacji z interesariuszami
  • Legitymizacja działania przedsiębiorstwa/branży
  • Świadome decyzje biznesowe oraz optymalizacja działań
  • Prawidłowa alokacja nakładów oraz sposobu korzystania z zasobów
  • Identyfikowanie nowych możliwości w całym łańcuchu wartości
  • Zarządzanie ryzykami, w tym reputacyjnymi
  • Promowanie idei odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważony wzrost
  • Zaufanie między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem 
  • Dialog na rzecz tworzenia wspólnej wartości

Zainteresował Cię temat – prześlij zapytanie ofertowe.

Przedstawiciele naszego zespołu chętnie rozwiną temat na spotkaniu.

Czy ta strona była pomocna?