Raportowanie niefinansowe zwiększa wartość i atrakcyjność inwestycyjną spółek

Artykuł

Raportowanie niefinansowe zwiększa wartość i atrakcyjność inwestycyjną spółek

Sustainability Insights (2/2018)

Od roku obowiązuje znowelizowana o wymogi unijne Ustawa o rachunkowości. Zgodnie z jej zapisami ponad 300 firm w Polsce jest zobowiązanych do raportowania tzw. danych pozafinansowych. Za zgodność i jakość publikowanych danych odpowiadają Zarządy i członkowie Rad Nadzorczych. Zgodnie z ustawą raporty powinny dotyczyć minionego roku obrotowego (od 1 stycznia 2017r.), zbliża się zatem termin publikacji pierwszych danych według nowych wymogów. W tym newsletterze podpowiadamy, jak skutecznie raportować.

Masz gotowy raport niefinansowy? Pomyśl o jego weryfikacji.

Zbliża się termin publikacji raportów rocznych, dla blisko 300 firm po raz pierwszy również tych pozafinansowych. Gotowe raporty warto poddać zewnętrznej weryfikacji, by uwiarygodnić dane w oczach inwestorów i interesariuszy. Obecnie aż 67% raportów publikowanych przez największe firmy świata sprawdzają zewnętrzni audytorzy.
Więcej...

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o raportowaniu pozafinansowym

Zaktualizowana Ustawa o rachunkowości, to efekt wytycznych unijnej Dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania danych niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Zgodne z przepisami największe spółki notowane na giełdzie, banki, fundusze inwestycyjne i inne jednostki zainteresowania publicznego w Polsce, obok tradycyjnych raportów rocznych, muszą publikować również dane niefinansowe.
Więcej…

 

Jak raportowanie niefinansowe wpływa na wycenę spółek

Ekonomiczne czynniki budowania wartości przedsiębiorstwa (wzrost przychodu, efektywność operacyjna, wartość marki, koszt kapitału, zarządzanie ryzykiem) są ściśle powiązane z czynnikami niefinansowymi. 75% zarządzających globalnymi funduszami inwestycyjnymi bierze pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dlatego oprócz wymogów ustawowych firmy coraz bardziej rozwijają raportowanie niefinansowe, by zwiększyć wartość i atrakcyjność inwestycyjną spółek.
Więcej…

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.