Wpływ reformy IBOR na działalność przedsiębiorstw niefinansowych

Artykuł

Wpływ reformy IBOR na działalność przedsiębiorstw niefinansowych

W wyniku serii zdarzeń związanych z manipulacją wysokości wskaźników niektórych stawek IBOR, w świecie finansów rozpoczęto dyskusję na temat zastosowania alternatywnych wskaźników referencyjnych do ustalania kosztu pieniądza.

Główne zastrzeżenia dotyczące dotychczasowych stawek dotyczyły braku płynności i odzwierciedlenia w rzeczywistych transakcjach rynku pieniężnego. Najważniejsi regulatorzy rynków finansowych (m.in. ESMA w Unii Europejskiej, FCA w Wielkiej Brytanii oraz Fed w USA) podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad zastąpieniem stawek IBOR tzw. alternatywnymi stawkami referencyjnymi (ang. alternative reference rates, ARR), bądź też modyfikacją istniejących wskaźników w taki sposób, aby ich wartości odpowiadały transakcjom zawieranym na rynkach finansowych. W tym celu w UE opracowano rozporządzenie nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (tzw. rozporządzenie BMR).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Rzeczpospolitej tutaj.

Czy ta strona była pomocna?