Usługi

Audyt wewnętrzny

Usprawnienie procesów i operacji organizacji

Nasz zespół posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zdobyte podczas pracy dla polskich i międzynarodowych klientów, co pozwala nam aktywnie wspierać zarządy spółek i komórki audytu wewnętrznego w zakresie realizacji szeroko rozumianej funkcji audytu wewnętrznego.

Naszym klientom służymy pomocą w następujących obszarach:

  • Wsparcie w procesie realizacji zadań audytowych przeprowadzanych przez komórkę audytu wewnętrznego - formuła co-sourcingu lub out-sourcingu.
  • Wykonywanie audytów specjalistycznych (z wykorzystaniem ekspertów branżowych, specjalistów w określonej dziedzinie wiedzy).
  • Szkolenia dotyczące wybranych zagadnień, adresowane do komórek audytu wewnętrznego ukierunkowane na podnoszenie jakości warsztatu audytora.
  • Wsparcie w procesie identyfikacji i oceny ryzyk na potrzeby planowania działań audytu wewnętrznego. 
  • Wsparcie komórki audytu wewnętrznego w procesie tworzenia rocznych i długoterminowych planów audytu wewnętrznego (opartych o ryzyka związane z funkcjonowaniem organizacji, dostosowanych do specyfiki spółki i uwarunkowań, w których funkcjonuje).
  • Doradztwo w procesie budowy funkcji audytu wewnętrznego w organizacji (opracowanie koncepcji działania, regulacji wewnętrznych i wzorcowych dokumentów, szkolenia wprowadzające adresowane do audytorów wewnętrznych). 
  • Przeprowadzanie niezależnych ocen funkcji audytu wewnętrznego w organizacji (dotyczących zarówno zgodności z standardami IIA, jak i praktycznych aspektów działania komórki audytu, w tym efektywności funkcjonowania, sposobu realizacji zadań audytowych czy jakości raportów audytowych). 
  • Świadczenie kompleksowej usługi out-sourcingu funkcji audytu wewnętrznego.
  • Doradztwo w procesie projektowania, wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej dotyczących wszystkich lub wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.