Audyt wewnętrzny - Usprawnienie procesów i operacji organizacji

Usługi

Audyt wewnętrzny

Usprawnienie procesów i operacji organizacji

Nasz zespół posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zdobyte podczas pracy dla polskich i międzynarodowych klientów, co pozwala nam aktywnie wspierać zarządy spółek i komórki audytu wewnętrznego w zakresie realizacji szeroko rozumianej funkcji audytu wewnętrznego.

Czym jest Audyt Wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny jest zgodnie z definicją Instytutu Audytorów Wewnętrznych (ang. Institute of Internal Auditors, IIA) działalnością niezależną i obiektywną, która ma na celu przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo. Wśród wielu ról, audyt wewnętrzny dostarcza zapewnienia co do efektywności i skuteczności zasad ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Zakres audytu wewnętrznego może obejmować wszystkie aspekty działalności organizacji.

Dlaczego warto skorzystać z usług świadczonych przez zespół audytu wewnętrznego firmy Deloitte?

Nasi specjaliści pomagają klientom zwiększyć efektywność dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zdobytemu podczas pracy dla polskich i międzynarodowych klientów z różnorodnych branż. Umożliwia nam ono efektywne wspieranie zarządów spółek i komórek audytu wewnętrznego w zakresie realizacji szeroko rozumianej funkcji audytu wewnętrznego.

W ostatnich latach zakres działalności audytu wewnętrznego podlega ewolucji, co zostało odzwierciedlone w odświeżonych w roku 2016 standardach IIA. Wychodzimy naprzeciw tendencjom do powierzania zespołom audytu wewnętrznego zadań związanych z doradztwem, nieco ograniczając jego funkcję zapewniającą. Pomagamy pozycjonować audyt wewnętrzny jako niezależnego doradcę organizacji, który wypowiada się na temat efektywności kluczowych dziedzin działalności, wykraczających poza zakres tradycyjnie przeprowadzanych audytów regulacyjnych.

Poza przeprowadzaniem różnego rodzaju audytów nasz zespół specjalizuje się również w pełnieniu funkcji doradczych mających na celu doradztwo w zakresie efektywności operacyjnej przedsiębiorstw, procesie budowy i rozwoju funkcji audytu wewnętrznego w organizacji (opracowanie koncepcji działania, regulacji wewnętrznych i wzorcowych dokumentów, szkoleń wprowadzających adresowane do audytorów wewnętrznych) jak również projektowania i wdrażania oceny systemów kontroli wewnętrznej dotyczących wszystkich lub wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.
Zajmujemy się również przygotowaniem firm przechodzących zmiany właścicielskie do uzyskania zgodności z SOX (Sarbanes-Oxley Act), doradzamy jak zaprojektować i utrzymywać skuteczny system kontroli wewnętrznej oraz sugerujemy optymalne rozwiązania w zakresie struktury organizacyjnej.


Pełen zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • Doradztwo w procesie projektowania, wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej dotyczących wszystkich lub wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.
  • Wsparcie w procesie realizacji zadań audytowych przeprowadzanych przez komórkę audytu wewnętrznego w formule co-sourcingu lub out-sourcingu.
  • Wykonywanie audytów specjalistycznych (z wykorzystaniem ekspertów branżowych, specjalistów w określonej dziedzinie wiedzy).
  • Wsparcie w procesie identyfikacji i oceny ryzyk na potrzeby planowania działań audytu wewnętrznego. 
  • Wsparcie komórki audytu wewnętrznego w procesie tworzenia rocznych i długoterminowych planów audytu wewnętrznego (opartych o ryzyka związane z funkcjonowaniem organizacji, dostosowanych do specyfiki spółki i uwarunkowań, w których funkcjonuje).
  • Doradztwo w procesie budowy funkcji audytu wewnętrznego w organizacji (opracowanie koncepcji działania, regulacji wewnętrznych i wzorcowych dokumentów, szkolenia wprowadzające adresowane do audytorów wewnętrznych).
  • Przeprowadzanie niezależnych ocen funkcji audytu wewnętrznego w organizacji (dotyczących zarówno zgodności z standardami IIA, jak i praktycznych aspektów działania komórki audytu, w tym efektywności funkcjonowania, sposobu realizacji zadań audytowych czy jakości raportów audytowych). 
  • Szkolenia dotyczące wybranych zagadnień, adresowane do komórek audytu wewnętrznego ukierunkowane na podnoszenie jakości warsztatu audytora.

Kontakt

Szymon Urbanowicz

Szymon Urbanowicz

Partner | Lider Zespołu Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte

Odpowiedzialny za usługi w zakresie audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym i finansowym. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie prowadził i nadzorował zlecenia dotyczące projektowa... Więcej

Tomasz Borowy

Tomasz Borowy

Partner

Tomasz jest Partnerem w Zespole Audytu Wewnętrznego w Dziale Zarządzania Ryzykiem. W Deloitte pracuje od 2010 roku. Tomasz realizuje projekty w zakresie doradztwa oraz certyfikacji w obszarze kontroli... Więcej