Corporate Intelligence Services

Rozwiązania

Corporate Intelligence Services

Pomagamy klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z nawiązywaniem relacji biznesowych

Zarządzanie Ryzykiem 2023

Specjalizujemy się w gromadzeniu i analizie danych oraz sporządzaniu raportów due dilligence, wspierając naszych klientów w podejmowaniu decyzji dotyczących nawiązywania współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi lub kontynuowania istniejących relacji biznesowych.

Nasi specjaliści mają unikalne doświadczenie w pozyskiwaniu i analizowaniu informacji o firmach i osobach z nimi powiązanych (background checks), a także w przeprowadzaniu identyfikacji i analizy negatywnych informacji medialnych, w poszukiwaniu powiązań biznesowych, powiązań z podmiotami objętymi sankcjami oraz innych czynników ryzyka związanych z działalnością firmy, które mogą mieć wpływ na przyszłe relacje biznesowe.

Jak możemy pomóc?

  • Zebranie informacji o kontrahencie, np. informacje z rejestru handlowego, adres, zakres działalności gospodarczej, struktura zarządu (jeśli są dostępne).
  • Sprawdzenie podmiotu oraz osób powiązanych pod kątem sankcji oraz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Weryfikacja partnerów biznesowych lub stron trzecich pod kątem występowania na listach sankcyjnych i listach PEP.
  • Identyfikacja i analiza negatywnych doniesień medialnych przeprowadzane w celu ujawnienia potencjalnego zaangażowania osób lub organizacji w pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwa finansowe i inną działalność przestępczą, a także innych negatywnych wiadomości.
  • KYC (identyfikacja i weryfikacja struktury własnościowej, w tym beneficjentów rzeczywistych (UBO). Identyfikacja i weryfikacja (w oparciu o publiczne dostępne źródła) struktury własnościowej oraz podmiotów kontrolujących, tj. beneficjentów rzeczywistych.
  • Identyfikacja przypadków korupcji, przekupstwa, oszustw, unikania podatków i innych.
  • Zebranie publicznie dostępnych informacji na temat kar administracyjnych nałożonych przez organy krajowe, a także postępowań sądowych i zarzutów związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (w oparciu o regulacje AML/CFT).
Zapoznaj się z przygotowanym przez nas materiałem, obrazującym w pigułce obszar Corporate Intelligence Services

                                                              

Kontakt:

Paweł Spławski

Paweł Spławski

Partner, Financial Crime, Deloitte

Paweł jest partnerem w zespole Ryzyka i Regulacji dla sektora finansowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zarówno w firmach doradczych i sektorze bankowym. Paweł był odpowiedzialny za wdrażanie i pr... Więcej

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa

Senior Manager, Risk Advisory | Financial Crime

Andrzej jest Senior Managerem w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime). Do Deloitte dołączył w 2017 roku. Jego doświadczenie obejmuje takie funkcje jak dyrektor Departamentu Skarbu w kilku ba... Więcej