Rozwiązania

Reagowanie na incydenty i analiza powłamaniowa

Nie wszystkim incydentom można zapobiec. Niektóre ataki hakerskie i przypadki włamań mogą skutkować poważnym kryzysem dotykającym całe przedsiębiorstwo. Zakres i skala szkód może zależeć między innymi od szybkości poddania analizie danego zdarzenia , stanowczości liderów w podejmowaniu działań oraz skuteczności współpracy zespołów wewnętrznych z klientami, mediami, doradcami prawnymi, organami ścigania i pozostałymi graczami w branży.

Usługi Deloitte z zakresu zapewnienia odporności pomagają w przygotowaniu się na rozmaite ewentualności.

1. Usługi zarządzania kryzysowego w przypadku cyberataków pomagają wypracować podejście, zasady postępowania i komunikacji a także rozwijać umiejętności niezbędne do szybkiego i skutecznego reagowania na cyberincydenty.

2. Usługi z zakresu symulacji polegają na tworzeniu środowisk, w których zespoły mogą ćwiczyć reagowanie na fikcyjne incydenty, aby wyrabiać w sobie „pamięć mięśniową” i identyfikować obszary wymagające poprawy, tym samym przygotowywać się do stawienia czoła prawdziwym zagrożeniom.

3. Usługi w zakresie usuwania skutków cyberataków polegają na wsparciu przy wprowadzaniu planów awaryjnych i przywracaniu działalności do normalnego trybu po cyberataku lub innym szkodliwym incydencie.

4. Usługi w zakresie wsparcia podczas reagowania na cyberincydenty polegają na wsparciu firmy na miejscu przez wykwalifikowany personelu i ekspertów z dziedziny zarządzania kryzysowego, którzy pomogą w przeprowadzeniu analizy technicznej, opanowaniu sytuacji kryzysowej i przywróceniu procesów biznesowych organizacji.