Rozwiązania

Zespół cyberbezpieczeństwa Deloitte

O nas

Cyberprzestrzeń jest źródłem dynamicznej transformacji biznesu. Przy wielu nowych możliwościach, jakie stwarza rozwój gospodarki cyfrowej, istotnie rozszerza się krajobraz zagrożeń dla zasobów informacyjnych firm i danych ich klientów. Dlatego też, budowanie zaufania jest ciągłym wyzwaniem i staje się jednym z kluczowych elementów strategii cyfrowej i innowacji firm. Zaufanie do środowiska cyfrowego jest niezbędne do rozwoju biznesu i gospodarki.

 

Zespół Cyber Security Deloitte to ludzie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze prywatnym oraz państwowym. Członkami zespołu są praktycy, którzy wcześniej wdrażali strategiczne programy bezpieczeństwa w bankach, spółkach technologicznych, firmach telekomunikacyjnych oraz innych sektorach krytycznych dla gospodarki Państwa. Aby się rozwijać i cieszyć naszą pracą, chętnie podejmujemy nowe wyzwania nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Zespół tworzą eksperci, byli pracownicy jednostek badawczych w obszarze bezpieczeństwa, zespołów reagowania na incydenty komputerowe, dedykowanych zespołów testowania bezpieczeństwa oraz biegli sądowi z obszaru informatyki. Jednocześnie elastyczne formy pracy Deloitte i dedykowana struktura zespołu Cyber umożliwia realizowanie się naszych ludzi, w tych obszarach, w których czują się najlepiej (strategicznym, analitycznym lub technicznym). Nasza praca wspierana jest również przez osoby z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim pracujące w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku.

Nasze usługi Secure. Vigilant. Resilient.

Bądź bezpieczny – skuteczna strategia
Chociaż inwestycje w bezpieczeństwo przeżywają obecnie rozkwit, liczba skutecznych ataków hakerskich stale rośnie równolegle z poziomem ich wyrafinowania. Dodatkowo, rozwój modeli biznesowych opartych na technologiach i sieci, otwiera nowe możliwości przed cyberprzestępcami. Ich celem są nie tylko aktywa finansowe czy dane personalne, ale także własność intelektualna i krytyczne zasoby. Poprzez formułowanie strategii, pomiar efektywności jej wdrażania i ocenę wspierających ją zasobów pomagamy optymalizować bezpieczeństwo, redukować koszty i zwiększać zaufanie do cyfrowych usług organizacji.

Bądź czujny – Security Operations Center
Aby się chronić, trzeba na bieżąco zbierać informacje o stanie bezpieczeństwa organizacji i zachowywać czujność. Wspierani przez informacje o istotnych zagrożeniach i sieć ekspertów Deloitte w ponad 100 krajach pomagamy organizacjom dostrzegać istotne trendy zagrożeń, budować i realizować procesy monitorowania a także podejmować skuteczne działania w celu wykrywania zagrożeń.

Zbuduj swoją odporność
Prewencyjne podejście nie uchroni przed wszystkimi atakami. Pomagamy firmom zbudować odporność na cyberataki, tak aby minimalizować ich skutki, efektywnie analizować ich przyczyny i zarządzać skutecznie wywołanym przez nie kryzysem. Nasze działania obejmują pracę wewnątrz firmy, współpracę z mediami w obszarze komunikacji jak również prowadzenie dochodzeniowych działań online.

Ochrona danych i prywatności
Pomagamy klientom chronić prywatność i dane ich klientów zapewniając kompleksowe podejście obejmujące wsparcie prawne, technologiczne i z zakresu bezpieczeństwa. W szczególności pomagamy w zakresie przygotowania organizacji do nowych regulacji UE: GDPR, NIS i PSD2, ocenę środków zachowania prywatności w przypadku przetwarzania informacji w chmurze (Cloud) a także urządzeniach - Internet of Things.

Etyczny haking
Zespół Red Team Deloitte testuje efektywność działania programu bezpieczeństwa firmy na poziomie organizacyjnym, technicznym i ludzkim poprzez wykonywanie kontrolowanych ataków. Wieloletnie doświadczenie członków zespołu, w tym w obszarze testów penetracyjnych, prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, oraz stale aktualizowana wiedza o zagrożeniach (Threat Intelligence) i technikach stosowanych przez cyberprzestępców, umożliwia skuteczne przetestowanie organizacji.