Rozwiązania

Ochrona danych i prywatności

Wraz z coraz surowszymi regulacjami prawnymi oraz pogłębiającym się zróżnicowaniem w podejściu firm do interakcji z pracownikami, interesariuszami, klientami i partnerami, ochrona zarówno informacji poufnych jak i majątku o krytycznym znaczeniu dla swej działalności, staje się coraz trudniejsza. Stawianie czoła nieustannie zmieniającym się wymaganiom, zwykle przy ograniczonym budżecie i niedoborze talentów w dziedzinie bezpieczeństwa, zmusza liderów przedsiębiorstw do zwracania większej uwagi na ryzyko przy ustalaniu hierarchii ważności swych inwestycji w bezpieczeństwo.

Nasze usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa pomagają klientom w tworzeniu mechanizmów kontroli i procesów do obsługi krytycznych aktywów oraz w uzyskaniu równowagi między stopniem ograniczenia ryzyka a osiąganiem celów w zakresie poprawy produktywności, wzrostu i optymalizacji kosztów.

Deloitte wspomaga klientów w zakresie ochrony i prywatności udowadniając, że innowacje i zmiany nie muszą być wrogiem bezpieczeństwa.

1. Wybór rozwiązań, analiza wymagań a także projektowanie architektury i procesów, oraz wsparcie przy wdrożeniu rozwiązań przeznaczonych do Zarządzania Tożsamością i Dostępem (IAM - Identity and Access Management).

2. Wsparcie w zakresie analizy wymagań, wyboru rozwiązań, jak również wdrożenia procesów i wspierających je rozwiązań w obszarze ochrony przed wyciekiem danych (DLP – Data Leakage Prevention).

3. Kompleksowe wsparcie ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, technologii oraz prawa w spełnieniu wymagań wynikających z bieżących lub nadchodzących regulacji prawnych, m.in. Europejskiej Dyrektywy o Ochronie Danych Osobowych (GDPR - General Data Protection Regulation) oraz Dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury (NIS - Network and Information Security). Zapewniamy również doradztwo w obszarze prawnym, biznesowym i technologicznym w zakresie spełnienia wymagań dyrektywy PSD2 – Payment Security Directive.

4. Wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji dostawców obejmujące wdrażanie dedykowanych procesów, a także wsparcie bezpieczeństwa i audyt dostawcy w całym cyklu kontraktu lub relacji z dostawcą.