ryzyko finansowe

Usługi

Ryzyko finansowe

Deloitte wspiera firmy na wszystkich etapach procesu transakcyjnego. Nasze usługi pomagają poprawiać przejrzystość, efektywność, zgodność z przepisami i odpowiedzialność finansową na wielu płaszczyznach - od ładu korporacyjnego i procesy, aż po zarządzanie technologiami i sprawozdawczością.

Nasze usługi

  • Ryzyko rynkowe i kredytowe – Wspieramy klientów w procesach przeglądu wartości aktywów, procesach analitycznych, modelowaniu przepływów pieniężnych, analizie struktur i dokumentacji oraz testach zgodności potransakcyjnej. 
  • Zarządzanie kapitałem, ryzyko utraty płynności i skarbowe – Przekształcamy stosowane przez firmy strategie dotyczące transakcji skarbowych i towarowych, dostosowując je do globalnego rynku oraz skupiając się na kluczowych wydarzeniach, takich jak fuzje, przejęcia i transformacje finansowe. Dostosowujemy je do wymogów regulacyjnych i zmieniającego się otoczenia rynkowego, wynikającego ze zmienności na rynkach walutowych i towarowych oraz płynności finansowej firmy.
  • Ryzyko rachunkowe i sprawozdawczości finansowej - Wspieramy spółki w sytuacjach wprowadzenia zmian w przepisach lub w zasadach rachunkowości oraz w procesach transakcyjnych na rynkach kapitałowych i wychodzenia z inwestycji. 

Nagrody i wyróżnienia Deloitte za usługi z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym

Deloitte został uznany za globalnego lidera wśród firm świadczących usługi doradcze z zakresu zarządzania ryzykiem przez firmę Gartner
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) znalazł się na szczycie rankingu przygotowanego przez firmę Gartner, czołową globalną organizację zajmującą się badaniami i doradztwem w zakresie technologii informacyjnych, opublikowanego w raporcie pt. Magic Quadrant for Risk Management Consulting Services, Worldwide (listopad 2015 r.). Deloitte został wyróżniony za realizację i wizję usług doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Deloitte został uznany za globalnego lidera wśród firm doradczych świadczących usługi zarządzania ryzykiem przez firmę IDC
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) znalazł się na pierwszym miejscu w światowym rankingu firm doradczych świadczących usługi zarządzania ryzykiem pt. IDC MarketScape: Worldwide Risk Advisory Consulting Services 2015 Vendor Assessment (sierpień 2015 r.).

 

 

Contact

Przemysław Szczygielski

Przemysław Szczygielski

FSI Leader, Poland & Baltics | FSI Risk and Regulatory Leader, Poland

Przemysław Szczygielski jest Partnerem Zarządzającym biznesem Risk Advisory w Polsce i państwach bałtyckich, liderem sektora finansowego w Polsce i krajach bałtyckich oraz liderem zarządzania ryzykiem... Więcej

Szymon Urbanowicz

Szymon Urbanowicz

Partner | Lider Zespołu Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte

Odpowiedzialny za usługi w zakresie audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym i finansowym. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie prowadził i nadzorował zlecenia dotyczące projektowa... Więcej