ryzyko finansowe

Usługi

Ryzyko finansowe

Deloitte wspiera firmy na wszystkich etapach procesu transakcyjnego. Nasze usługi pomagają poprawiać przejrzystość, efektywność, zgodność z przepisami i odpowiedzialność finansową na wielu płaszczyznach - od ładu korporacyjnego i procesy, aż po zarządzanie technologiami i sprawozdawczością.

Nasze usługi

  • Ryzyko rynkowe i kredytowe – Wspieramy klientów w procesach przeglądu wartości aktywów, procesach analitycznych, modelowaniu przepływów pieniężnych, analizie struktur i dokumentacji oraz testach zgodności potransakcyjnej. 
  • Zarządzanie kapitałem, ryzyko utraty płynności i skarbowe – Przekształcamy stosowane przez firmy strategie dotyczące transakcji skarbowych i towarowych, dostosowując je do globalnego rynku oraz skupiając się na kluczowych wydarzeniach, takich jak fuzje, przejęcia i transformacje finansowe. Dostosowujemy je do wymogów regulacyjnych i zmieniającego się otoczenia rynkowego, wynikającego ze zmienności na rynkach walutowych i towarowych oraz płynności finansowej firmy.
  • Ryzyko rachunkowe i sprawozdawczości finansowej - Wspieramy spółki w sytuacjach wprowadzenia zmian w przepisach lub w zasadach rachunkowości oraz w procesach transakcyjnych na rynkach kapitałowych i wychodzenia z inwestycji. 

Nagrody i wyróżnienia Deloitte za usługi z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym

Deloitte został uznany za globalnego lidera wśród firm świadczących usługi doradcze z zakresu zarządzania ryzykiem przez firmę Gartner
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) znalazł się na szczycie rankingu przygotowanego przez firmę Gartner, czołową globalną organizację zajmującą się badaniami i doradztwem w zakresie technologii informacyjnych, opublikowanego w raporcie pt. Magic Quadrant for Risk Management Consulting Services, Worldwide (listopad 2015 r.). Deloitte został wyróżniony za realizację i wizję usług doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Deloitte został uznany za globalnego lidera wśród firm doradczych świadczących usługi zarządzania ryzykiem przez firmę IDC
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) znalazł się na pierwszym miejscu w światowym rankingu firm doradczych świadczących usługi zarządzania ryzykiem pt. IDC MarketScape: Worldwide Risk Advisory Consulting Services 2015 Vendor Assessment (sierpień 2015 r.).

 

 

Contact

Przemysław Szczygielski

Przemysław Szczygielski

Financial Services Industry Leader in Poland

Przemysław Szczygielski jest liderem zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego Deloitte w Polsce i liderem sektora finansowego w Polsce. Posiada ponad 19 lat doświadcze... Więcej

Szymon Urbanowicz

Szymon Urbanowicz

Partner

Odpowiedzialny za usługi w zakresie audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym i finansowym. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie prowadził i nadzorował zlecenia dotyczące projektowa... Więcej