matches

Usługi

Ryzyko strategiczne i reputacyjne

W oparciu o analizę ryzyka, Deloitte pomaga organizacjom podejmować strategiczne decyzje oraz reagować na pojawiające się wyzwania tak, żeby mogły rozwijać swoją działalność i chronić reputację. Aby budować wartość, liderzy spółek potrzebują odpowiednich informacji, zasad ładu korporacyjnego najwyższej jakości oraz wdrożonej kultury zarządzania ryzykiem.

Nasze usługi

- Ład korporacyjny – Wspieramy zarządy spółek w procesie zwiększania efektywności nadzoru nad kluczowymi czynnikami ryzyka, strategią i skutecznością struktur zarządczych.

- Ryzyko strategiczne – Identyfikujemy, monitorujemy oraz przedstawiamy nasze wnioski nt. trendów i zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na przewagi konkurencyjne organizacji, jej pozycję na rynku i wyniki w długim okresie.

- Ryzyko reputacyjne – Wspieramy organizacje w zarządzaniu marką, reputacją i całościowym doświadczeniem klientów. Oferujemy narzędzia i wiedzę, które pozwalają tworzyć unikatową wartość marki i konkurencyjne doświadczenie klienta.

- Zarządzanie kryzysowe – Pomagamy klientom przygotować się na sytuacje kryzysowe, odpowiednio na nie reagować i wychodzić z nich obronną ręką. Świadczymy usługi obejmujące przygotowanie programów zarządzania kryzysowego, w tym programu gotowości kryzysowej opartej na symulacjach, metodach szybkiego reagowania i skutecznej komunikacji z akcjonariuszami oraz programu wyjścia z kryzysu.

- Zrównoważony rozwój – Projektujemy strategie zrównoważonego rozwoju, monitorujemy ich wdrażanie i realizację oraz przygotowujemy odpowiednie raporty uwzględniające wymogi kwestii społecznych, etycznych, środowiskowych i innych pozafinansowych obszarów.

Nagrody i wyróżnienia Deloitte za usługi z zakresu zarządzania ryzykiem strategicznym i reputacyjnym

Kontakt

Irena Pichola

Irena Pichola

Partner

Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w consultingu, w tym przede wszystkim w obszarze budowania i zarządzania relacjami... Więcej