Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act)

Rozporządzenia DORA | Operacyjna odporność cyfrowa

Rozporządzenie DORA - istotny krok w kierunku zwiększenia odporności operacyjnej sektora finansowego.