Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act)

Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej

DORA - istotny krok w kierunku zwiększenia odporności operacyjnej sektora finansowego.