Jak zmniejszyć przepaść między twoim obecnym zespołem a tym, którego potrzebujesz

Artykuł

Jak zmniejszyć przepaść między twoim obecnym zespołem a tym, którego potrzebujesz

CFO Insights

Luty 2019 r.

W tym numerze „CFO Insights” rozmawiamy o tym, dlaczego pozyskiwanie i rozwój wykwalifikowanych pracowników powinny być wpisane w ogólną strategię biznesową firmy oraz zidentyfikujemy niektóre z kluczowych pytań, które pomogą liderom działów finansowych budować kadry przyszłości.

Budowanie kadr przyszłości

Obecne trendy technologiczne nie pozostawiają wątpliwości, że praca w działach finansów zmieni się w niedalekiej przyszłości nie do poznania – zarówno pod względem osób ją wykonujących, jak i sposobu jej wykonywania.

Wielu liderów z dziedziny finansów już teraz przygotowuje się na przyszłość, w której „talent” będzie objawiał się w najróżniejszych postaciach. W najnowszym badaniu CFO Signals™ aż 73 procent respondentów deklaruje zamiar wdrażania technologii mających na celu odciążenie pracowników – w ubiegłym roku liczba ta wynosiła 58 procent.1 Z kolei w raporcie z III kwartału 2018 roku dyrektorzy finansowi przewidywali, że w ciągu najbliższych trzech lat zwiększy się wykorzystanie outsourcingu, pracowników tymczasowych i krótkoterminowych, centrów usług wspólnych oraz personelu zagranicznego.2

W toku transformacji technologicznej w działach finansowych, w miarę zdobywania coraz większej wiedzy, dyrektorzy finansowi będą obserwować zwiększanie się przepaści między ich obecnymi pracownikami, a kadrami, których będą potrzebować w przyszłości. Bo chociaż automatyzacja i algorytmy usprawnią procesy, a outsourcing zwiększy efektywność kosztową, to nigdy nie będą one w stanie całkowicie zastąpić wykwalifikowanych pracowników.

Paweł Filipowicz, Partner w Konsultingu, SAP Practice Leader Deloitte CE

Wielka zmiana

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że technologie takie jak przetwarzanie w chmurze, zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i narzędzia analityczne doprowadzą do rewolucji w finansach i poprawy wydajności. I choć automatyzacja odciąży z pewnością pracowników wykonujących powtarzalne zadania takie jak rachunki należności i zobowiązań czy wystawianie faktur, nie oznacza to, że zastąpione będą obecnie istniejące stanowiska. Nowe narzędzia doprowadzą raczej do ich przekształcenia, co będzie wymagało od pracowników większego korzystania z umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia.

Tomasz Konik, Partner w Konsultingu, Lider Clients & Industries

Dyrektorzy finansowi zdają sobie sprawę, że transformacja w działy oparte na takich umiejętnościach nastąpi w bardzo krótkim przedziale czasu. W badaniu CFO Signals przeprowadzonym w III kwartale 2018 roku 63 procent respondentów stwierdziło, że w ciągu najbliższych trzech lat pracownicy finansów będą poświęcali coraz więcej czasu na analizę, prognozy i pomóc w podejmowaniu decyzji. Co więcej według 68 procent respondentów umiejętności analityczne, technologie cyfrowe/automatyzacja i kluczowe umiejętności biznesowe to najbardziej potrzebne kompetencje, by działy finansowe mogły dalej skutecznie funkcjonować za trzy lata.3

Ścieżka prowadząca do rozwoju i wykorzystania tych umiejętności rozpoczyna się od serii pytań – i działań – które pomogą sformułować dalszy plan działania

  1. W jaki sposób cyfrowa strategia twojej firmy traktuje talent?
  2. W jaki sposób rynek pracy przyszłości wpłynie na strukturę i zachowanie organizacji?
  3. Jakie zmiany należy wprowadzić w kształceniu liderów?
  4. Jak zmieni się w przyszłości dostęp do talentów?
  5. Jak zaprojektować doświadczenie pracy dla kadr przyszłości?

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?