Dowiedz się czym jest CPQ – Configure – Price - Quote?

Artykuł

Dowiedz się czym jest CPQ – Configure – Price - Quote?

CPQ to termin używany w firmach B2B (Business-To-Business) do opisywania klasy \ oprogramowania, które wspierają sprzedawców w tworzeniu złożonych ofert w zdecydowanie szybszym czasie.

CPQ (Configure-price-quote, system służący do konfiguracji wyceny i sprzedaży produktów) to system umożliwiający optymalną konfigurację i wycenę produktów oferowanych przez firmę. Narzędzie przeznaczone jest do wsparcia pracy przedstawicieli handlowych, którzy dzięki niemu mogą swoim potencjalnym klientom przedstawić finalną ofertę sprzedaży w szybki i rzetelny sposób.

Chociaż systemy służące do konfiguracji produktów sprzedażowych istnieją na rynku od lat, Salesforce CPQ jest unikatowym rozwiązaniem w swojej kategorii. Pozwala on nie tylko na zintegrowanie funkcjonalności wyceny produktów z CRMem, ale również na wbudowanie w system zasad, które będą określały na podstawie takich parametrów jak typ, ilość czy wysokość rabatu możliwości konfiguracyjne danej grupy produktów. Zasady stworzone w systemie są programowane indywidualnie pod potrzeby każdej firmy, dzięki czego możemy stworzyć szyty na miarę, unikalny system.

Dlaczego inwestować w CPQ?

Jedną z głównych zalet Salesforce CPQ jest odejście od archaicznych już arkuszy kalkulacyjnych służących wycenie produktów na rzecz zautomatyzowanego rozwiązania zaprogramowanego wewnątrz systemu CRM skrojonego na potrzeby konkretnej firmy. Ów system pozwala na zunifikowanie drogi, jaką podąża każdy przedstawiciel handlowy firmy zanim stworzy ofertę gotową do przedstawienia klientowi końcowemu. Zyskujemy tym samym jednolitość procesu sprzedaży dokonywanego przez każdego z przedstawicieli handlowych zgodnego z aktualną polityką sprzedażową firmy.

Jak informuje dostawca oprogramowania Salesforce, po poprawnym wdrożeniu rozwiązania CPQ zespół sprzedażowy jest w stanie odnotować:

  • 10-krotnie szybsze tworzenie dokumentów ofertowych
  • 95% redukcji czasu potrzebnego na uzyskanie zgody przełożonych na udzielenie rabatu
  • 30% szybsze wdrożenie nowych pracowników do wypełniania zadań w zespole sprzedażowym
  • dwa razy szybsze przejście od wysłania dokumentu ofertowego do finalizacji usługi sprzedaży

CPQ, tak jak pozostałe produkty z oferty Salesforce, działa w chmurze i możliwa jest jego pełna integracja z pozostałymi usługami dostawcy z branży marketingowej (Marketing Cloud), sprzedażowej (Sales Cloud) czy obsługi klienta (Service Cloud). Dzięki temu przedstawiciel handlowy ma dostęp do aplikacji CPQ z komputera, tabletu czy telefonu komórkowego i w każdej chwili może skonfigurować ofertę dla klienta. Bardzo szybko informacja o tej ofercie może trafić w ręce zespołu marketingowego czy obsługi klienta firmy.

Kto zyskuje na wdrożeniu systemu CPQ?

Chociaż system Salesforce CPQ jest stworzony do użytku przez przedstawicieli handlowych, handlowiec nie jest jedynym beneficjentem jego wdrożenia. Owszem, może on podnieść własną produktywność poprzez skrócenie czasu pracy nad ofertą czy dostrzec więcej możliwości dopasowania oferty do potrzeb klienta (up-sell i cross-sell), jednak poprawę warunków pracy dostrzegą również jego koledzy z pokrewnych działów. Jego menadżer zyska kontrolę nad wysokością przyznawanych zniżek, a przez to zoptymalizowanie marży ze sprzedaży w zespole. Koledzy z działu prawnego i księgowości, dzięki zunifikowaniu wyglądu dokumentów ofertowych zgodnie z rekomendacją prawną i księgową będą mogli zaobserwować ograniczenie własnego zaangażowania przy powstawaniu indywidualnych dokumentów ofertowych.

Finalnie klient końcowy zyska możliwość zaakceptowania oferty, która dotrze do niego w krótkim czasie, przy pomocy elektronicznego podpisu. Jednocześnie może mieć pewność, że obsługa każdej kolejnej transakcji przebiegnie w podobny bezproblemowy sposób dzięki automatyzacjom przypominającym handlowcowi o konieczności kontaktu z klientem na każdym kolejnym etapie procesu sprzedaży.

Jakie korzyści daje automatyzacja procesu wyceny i oferowania produktów w Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote)?

Nagranie archiwalne webinaru. Obejrzyj za darmo.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?