Przekazanie 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Artykuł

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Podatki, 3 marca 2022 r.

W 2022 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały łącznie ponad miliard zł z przekazania 1% podatku od prawie 16 milionów podatników składających zeznania podatkowe. Najczęściej wspieranymi organizacjami były fundacje pomagające chorym i niepełnosprawnym. Od 2004 r., od kiedy istnieje możliwość przekazania części podatku wynikającego z zeznania rocznego organizacjom pożytku publicznego, wartość wsparcia systematycznie wzrasta. W rozliczeniu za rok 2022 r. po raz pierwszy podniesiono wysokość odpisu podatku do wartości 1,5% podatku należnego, co ma na celu złagodzenie ostatnich zmian podatkowych, które mogły wpłynąć na wysokość środków otrzymywanych przez OPP.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przeznaczyć 1,5% swojego całkowitego rocznego zobowiązania podatkowego na rzecz polskiej organizacji pożytku publicznego. To bardzo prosty sposób wspierania działań dobroczynnych, który nie wymaga od podatników dużego wysiłku i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wybrana organizacja pożytku publicznego musi znajdować się w rejestrze organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Nie należy dokonywać bezpośrednio przelewu 1,5% podatku na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. W przypadku, jeśli podatnik zdecyduje się przekazać 1,5% podatku na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego, kwota ta zostanie przelana w imieniu podatnika bezpośrednio przez polski urząd skarbowy na konto danej organizacji. Przekazanie 1,5% podatku nie wpływa na ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego i nie generuje dodatkowych kosztów dla podatnika.

Na formularzu PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 wystarczy wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego w pozycji „Numer KRS” i następnie wskazać kwotę 1,5% zobowiązania podatkowego. Podatnik ma również możliwość wskazania celu szczegółowego, jeśli organizacja pożytku publicznego przewiduje taką opcję (np. umożliwiając przekazywanie 1,5% podatku na rzecz konkretnej osoby potrzebującej). Podatnik może pozostać anonimowy dla organizacji pożytku publicznego lub wyrazić zgodę na przekazanie jego danych organizacji (np. imienia, nazwiska, adresu email, telefonu) poprzez zaznaczanie właściwego pola na formularzu zeznania podatkowego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku znajduje się na stronie www.niw.gov.pl/en/pbo/wykaz-opp/

Współautor:
Adrian Jasiński
, Starszy konsultant w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

1,5% Tax donation for specific Polish public welfare organization

open in new window See English version
Czy ta strona była pomocna?