centrum usług wspólnych, SSC, Shared Services Centers

Artykuł

Pytania i odpowiedzi | Wsparcie eksperckie dla działów finansowych i centrów usług wspólnych (SSC - Shared Services Centers)

Financial Roles Outsourcing | Wsparcie eksperckie dla działów finansowych i centrów usług wspólnych (SSC - Shared Services Centers)

W realiach dzisiejszego otoczenia prawnego, zespoły finansowe borykają się z koniecznością dostosowywania się do ciągłych zmian przepisów, jak i praktyki organów podatkowych. Wzrost liczby obowiązków powoduje coraz większe wyzwania związane z udźwignięciem bieżących zadań. Jak zatem znaleźć rozwiązanie w sytuacji, gdzie organizacja staje przed tyloma wyzwaniami? Zapraszamy do zapoznania się z serią pytań i odpowiedzi dotyczącą zagadnienia wsparcia eksperckiego dla działów finansowych i centrów usług wspólnych (SSC).

1. Jak wygląda proces współpracy? Jakie działania powinienem podjąć / powinna podjąć moja firma, żeby uzyskać wsparcie? Jakie są kluczowe kroki w procesie zapewnienia wsparcia ekspertów dla mojej firmy?

Aby podjąć współpracę w zakresie wsparcia, wystarczy skontaktować z Deloitte i poprosić o umożliwienie spotkania z działem FRO (FINANCIAL ROLES OUTSOURCING). Wszelkie informacje kontaktowe znajdują się na stronie internetowej. W pierwszej kolejności kluczowym krokiem w procesie zapewnienia wsparcia jest spotkanie z klientem i zrozumienie jego oczekiwań w zakresie zapotrzebowanych usług, w kolejnym etapie przedstawiamy potencjalnych wyspecjalizowanych pracowników, których celem jest wesprzeć klientów na projekcie bądź w dłuższej perspektywie czasowej. Po wstępnej selekcji odbywa się rozmowa klienta z zaproponowanym członkiem zespołu Deloitte. Wraz z pozytywną decyzją klienta, następuje podpisanie umowy. Podczas projektu członek Deloitte, jak i klient jest w regularnym kontakcie feedbackowym dotyczącym stanu prac i satysfakcji ze współpracy.

Wsparcie eksperckie dla działów finansowych i centrów usług wspólnych (FRO)

Elastyczne czasowo wsparcie specjalistów Deloitte

Dowiedz się więcej

2. Jakie rodzaje usług mogą być objęte wsparciem eksperckim i w jaki sposób korzystać z zewnętrznego wsparcia ekspertów Deloitte?

Oferowane przez nas wsparcie może być całkowicie dostosowane do potrzeb klienta i na bieżąco modyfikowane w miarę upływu czasu. W szczególności nasze usługi obejmować mogą pomoc doświadczonych specjalistów, m.in. księgowych AP / AR / GL, ekspertów podatkowych (VAT, CIT), specjalistów ds. płac i kadr, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, specjalistów ds. raportowania i konsolidacji, dyrektorów finansowych. Nasze wsparcie może być zarówno rozwiązaniem tymczasowym, jak i docelowym modelem długoterminowej współpracy świadczonej zdalnie, hybrydowo lub w pełni w biurze klienta. Oferowana przez nas usługa może być również elastycznie dostosowywana do zmieniających się potrzeb klienta, a także obejmować analizę, usystematyzowanie procesów, pomoc przy wdrożeniach systemów ERP, wsparcie nowych obowiązków raportowania ESG czy też pomoc w przygotowaniu odpowiednich procedur.

3. Jakie są różnice między outsourcingiem usługą firm zewnętrznych a wsparciem eksperckim Deloitte?

Outsourcing polega na zaplanowanym, najczęściej długoterminowym (czas trwania umowy outsourcingu określa kontrakt), wydzieleniu określonych czynności do zewnętrznego dostawcy. Wsparcie eksperckie najczęściej jest udzielane klientom, którzy z powodu nadmiaru pracy czy nadmiaru pracowników, zdecydowali się wesprzeć własne zespoły i własne procesy naszymi pracownikami.

4. Jakie są najważniejsze trendy w dziedzinie outsourcingu usług?

Niewątpliwie zmiany na rynku pracy spowodowane epidemią COVID-19 sprawiły, że firmy coraz częściej mają trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Klienci zgłaszją fakt, że brakuje na rynku osób o określonych kompetencjach. Coraz trudniej jest też utrzymać pracowników, którzy dzięki pracy zdalnej mogą pracować właściwie na całym świecie. Według raportu Deloitte „Global outsourcing survey 2022” ponad 60 % pracodawców twierdzi, że jest źle przygotowana, aby zapobiegać tym niekorzystnym dla nich zmianom. Wiele firm, oprócz korzystania z tradycyjnych modeli outsourcingowych, tworzy tzw. GIC (Global In-house Centers), które skupiają niezbędnych specjalistów.

5. Jakie kwalifikacje i doświadczenie powinni posiadać zewnętrzni eksperci, aby skutecznie wspierać firmy w ich wyzwaniach?

Wszystko zależy od potrzeb jakie mają firmy. Deloitte wysyła do klientów konsultantów o podstawowych kompetencjach, samodzielnych księgowych lub nawet osoby mogące sprostać obowiązkom głównego księgowego. Wśród naszych specjalistów są osoby z certyfikatami SKWP, kwalifikacjami ACCA czy też Doradcy Podatkowego. Staramy się tak dobierać osoby na projekty, aby sprostać oczekiwaniom klienta. Jeżeli naszym klientem jest firma z branży SSC, to możemy ją wesprzeć poprzez zaangażowanie doświadczonego konsultanta, który wiele lat pracował na procesach AP, AR lub GL. Takie osoby są w stanie bardzo szybko wdrożyć się w proces u klienta i efektywnie pomóc.

6. Jak można utrzymać efektywną komunikację i współpracę między zespołem wewnętrznym a zewnętrznymi ekspertami podczas projektu?

Konsultanci Deloitte stają się de facto członkami zespołów wewnętrznych u klienta. Uczestniczą w regularnych spotkaniach i są w stałym kontakcie z osobami na stanowiskach kierowniczych w firmie, dla której aktualnie pracują. Zwykle na początku naszego zaangażowania w projekt nasi pracownicy spędzają kilka dni w siedzibie klienta, aby zaznajomić się ze specyfiką pracy oraz poznać członków swojego zespołu. To znacznie przyspiesza transfer wiedzy oraz umożliwia nawiązanie niezbędnych relacji. Niezależnie od utrzymywania kontaktu z klientem, pracownik Deloitte zawsze może skontaktować się z innymi ekspertami organizacji z prośbą o wsparcie. To znacząca korzyść dla naszych klientów, wynikająca z charakteru naszej działalności.

7. Czy istnieją konkretne branże lub usługi, w których wsparcie eskperckie jest szczególnie powszechne lub skuteczne?

Kierujemy swoją ofertę do wszystkich firm z różnych branż. Nie ma tutaj ściśle określonej grupy docelowej. Mamy ekspertów z doświadczeniem zarówno w polskiej księgowości, jak i z sektora SSC. Pojawiają się jednak pewne sytuacje w których może znaleźć się firma, kiedy wsparcie eksperckie może okazać się niezbędne. Należą do nich np. problemy z tranzycją procesów, utworzenie nowego stanowiska pracy, niedobory wynikające z rotacji pracowników, konieczność stabilizacji procesów wewnętrznych, brak osób o odpowiednich kompetencjach czy też niedobór pracowników wynikający ze zmian właścicielskich.

Czy ta strona była pomocna?