Akt Delegowany dotyczący zmian klimatu

Artykuł

Akt Delegowany dotyczący zmian klimatu

Nowa publikacja Komisji Europejskiej w zakresie taksonomii

2 lutego 2022 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję uzupełniającego Aktu Delegowanego dotyczącego zmian klimatu. Dokument uzupełnia listę taksonomicznych aktywności gospodarczych o wybrane działalności z sektorów energetyki nuklearnej i gazowej.

Jak wynika z tekstu regulacji, włączenie energetyki jądrowej w zakres Aktu Delegowanego, dotyczącego zmian klimatu z czerwca 2021 r., nie było możliwe ze względu na konieczność dogłębnego zbadania energetyki nuklearnej pod kątem wpływu na zdefiniowane w taksonomii cele środowiskowe. Głównym obiektem zainteresowania legislatora była ocena atomu pod kątem kryteriów minimalizacji szkodliwego wpływu („Do No Significant Harm”). W odniesieniu do gazu ziemnego, uzupełnienie listy taksonomicznych aktywności gospodarczych było spowodowane koniecznością dookreślenia roli tego paliwa w dekarbonizacji unijnej gospodarki.

Jakie działania związane z gazem zostaną włączone?

  • Wytwarzanie energii elektrycznej
  • Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej
  • Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej

Które działania związane z energią nuklearną zostaną włączone?

  • Badania, rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii ("Generacja IV"), które minimalizują ilość odpadów i poprawiają standardy bezpieczeństwa
  • Nowe projekty elektrowni jądrowych z istniejącymi technologiami do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej ("Generacja III+") [do 2045 r.]
  • Aktualizacje i modyfikacje istniejących elektrowni jądrowych do celów przedłużenia okresu eksploatacji [do 2040 r.]

Opublikowany dokument w praktyce oznacza możliwość zaklasyfikowania wskazanej działalności gospodarczej jako działalności taksonomicznej w ujawnieniach za 2022 rok, jeżeli dana działalność spełni zdefiniowane techniczne kryteria klasyfikacji, kryteria minimalizacji szkodliwego wpływu „DNSH” oraz kryteria przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W związku z tym, że Akt nie został opublikowany w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, dokument nie zmienia wymagań regulatora w odniesieniu do ujawnień za rok 2021. Działalność wskazana w Akcie nie będzie mogła być wykazana jako taksonomiczna w tegorocznych ujawnieniach. Planowana data wejścia w życie uzupełniającego Aktu delegowanego to 1 stycznia 2023.


Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Czy ta strona była pomocna?