DAC7: Nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform – Senat przyjął Ustawę

Artykuł

DAC7: Nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform – Senat przyjął Ustawę

DAC7 - zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Alert podatkowy 13/2024

Na posiedzeniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek Ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw implementującą tzw. Dyrektywę DAC7.

Polska Ustawa implementująca Dyrektywę DAC7 nakłada na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i raportowania danych o sprzedawcach dokonujących za pośrednictwem tych platform następujących czynności:

  • najem nieruchomości,
  • usługi świadczone osobiście,
  • sprzedaż towarów,
  • udostępnienie środka transportu.

Raportowanie przez operatorów platform nie będzie obejmować sprzedawców, którzy w okresie sprawozdawczym (zasadniczo 12 miesięcy kalendarzowych) dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie w tym okresie nie przekroczyło 2000 euro. Podmioty rządowe, podmioty notowane na giełdzie oraz operatorzy hotelowi, którzy zawarli ponad 2 000 transakcji najmu w ciągu roku (w ramach grupy obiektów), także zostaną wyłączeni z wymogów raportowania.

Niedopełnienie nowych obowiązków raportowania przez operatorów platform może wiązać się dla nich z dotkliwymi konsekwencjami (kary do 1 mln zł). W przypadku nieudzielenia przez sprzedawców wymaganych przez platformy informacji niezbędnych do raportowania, sami sprzedawcy mogą ponieść negatywne konsekwencje (np. blokada konta sprzedawcy na platformie).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r. Na etapie prac w Senacie rozważano późniejszy termin zapewniający dłuższe vacatio legis przepisów, tj. 1 sierpnia 2024 r., ale ostatecznie projekt przepisów przyjęto w Senacie bez zmian.

Operatorzy platform cyfrowych będą obowiązani do zaraportowania danych o sprzedawcach i ich transakcjach także za lata 2023 i 2024 r. (kiedy w Polsce powinny były już obowiązywać regulacje wynikające z dyrektywy DAC7). Ze względu na opóźnienie implementacji przepisów dyrektywy DAC7 w Polsce, operatorzy platform będą mieli czas do 31 grudnia 2024 roku na przeprowadzenie procedur należytej staranności dotyczących ww. okresów sprawozdawczych. Natomiast termin składania sprawozdań za lata 2023 i 2024 r. wyznaczony został na 31 stycznia 2025 r.

Nowe przepisy mogą budzić szereg praktycznych wątpliwości. W tym celu wprowadzone zostały przepisy umożliwiające zwrócenie się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dzięki temu podatnicy, mogą uzyskać wiążącą interpretację dotyczącą wątpliwych dla nich kwestii związanych z wdrożeniem Dyrektywy DAC7.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z zespołu VAT.


Autorzy: Monika Wachowiec, Lidia Peretiatkowicz, Sara Bogacka.

Alerty podatkowe

Subskrybuj newsletter

DAC7 – jak możemy pomóc?
WSTĘPNA ANALIZA I WSPARCIE W PRZYGOTOWANIU

• Wspieramy klientów w określeniu potencjalnego wpływu Dyrektywy DAC7 na model biznesowy firmy z perspektywy prawnopodatkowej, w tym m.in ustalenie, czy dany operator platformy powinien być zobowiązany do składania informacji o sprzedawcach lub czy spełnia warunki uznania go za wyłączonego operatora platformy.

• Zapewniamy także wsparcie w przygotowaniu i planowaniu wdrożenia potencjalnych zmian niezbędnych do odpowiedniego wykonania obowiązków.


NALEŻYTA STARANNOŚĆ I RAPORTOWANIE

• Pomagamy w czynnościach związanych z wdrażaniem procedur należytej staranności i raportowaniem.


WSPARCIE W ZŁOŻENIU WNIOSKU O INTERPRETACJĘ INDYWIDUALNĄ

• Wspieramy w kompleksowym przygotowaniu wniosków w celu uzyskania wiążącej interpretacji indywidualnej
Czy ta strona była pomocna?