Nowe wersje struktury VAT - Jednolity Plik Kontrolny

Analizy

Dobowe wyciągi bankowe w formacie JPK_WB

Ministerstwo Finansów planuje nałożyć na podatników obowiązek codziennego przekazywania pliku JPK_WB

Alert podatkowy 4/2017 | 24 maja 2017 r.

Od 1 września 2017 r. banki mają przekazywać dobowe wyciągi bankowe przedsiębiorców – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych – w formacie JPK_WB. Podatnicy posiadający konta w bankach zagranicznych mają samodzielnie składać dobowe raporty.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa zakłada wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Obowiązek ma dotyczyć osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

W przypadku podatników, którzy posiadają rachunek bankowy w banku z siedzibą lub oddziałem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub rachunek w SKOK, plik JPK_WB będzie przekazywany bezpośrednio przez bank lub SKOK, na podstawie pisemnego upoważnienia podatnika. Podatnicy, którzy posiadają rachunek bankowy w banku zagranicznym, będą musieli składać dobowe raporty w formie pliku JPK_WB samodzielnie.

Nowelizacja zakłada, że wyciągi bankowe będą przekazywane za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Przekazywanie wyciągów przez banki i SKOK będzie się odbywało za pośrednictwem systemu informatycznego izby rozliczeniowej (KIR S.A.). Podatnicy, którzy będą samodzielnie przygotowywali pliki JPK_WB, będą wysyłali je na bramkę Ministerstwa Finansów.

Projektowana regulacja opiera się na strukturze pliku JPK_WB, która obecnie powinna być przekazywana na żądanie organów podatkowych przez duże przedsiębiorstwa. Dobowe raporty JPK_WB będą zawierały następujące dane:

  1. dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne);
  2. numer rachunku nadawcy i rachunku obcego;
  3. datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej;
  4. kwotę i walutę;
  5. tytuł i opis zlecenia płatniczego;
  6. saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub SKOK prowadzącą rachunek przedsiębiorcy;
  7. informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub SKOK prowadzącą uznawany rachunek przedsiębiorcy.

Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1 września 2017 r. 

Mechanizm szybkiego reagowania?

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, nowelizacja ma na celu ograniczanie oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku. Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych ma umożliwić szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co ma uchronić uczciwych podatników przed nieuczciwymi działaniami ich kontrahentów.

Projekt nowelizacji z uzasadnieniem są dostępne pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298650/katalog/12434308#12434308

Więcej o JPK

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązku automatycznej ewidencji podatkowej w Polsce.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?