Opublikowano projekt przepisów o obowiązkowym korzystaniu z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Artykuł

Opublikowano projekt przepisów o obowiązkowym korzystaniu z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Zmiany dotyczące systemu KSeF od 1 lipca 2024 r.

Alert podatkowy 23/2022 | 2 grudnia 2022 r.

1 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej, który dotyczy okresu obligatoryjnego. Zgodnie z nim korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe dla podatników VAT od 1 lipca 2024 r.

Dla przypomnienia, faktury ustrukturyzowane są to faktury nowego rodzaju, które nie mają postaci tradycyjnego dokumentu papierowego czy elektronicznego. Zamiast tego dokument ma format pliku XML wygenerowanego według jednolitego wzorca, zgodnie ze strukturą logiczną (schemą XSD) faktury, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Taki plik może być przetwarzany w sposób zautomatyzowany, jak również możliwe jest tworzenie jego wizualizacji przeznaczonej dla użytkownika.

Co istotne, obrót fakturami ustrukturyzowanymi odbywa się w sposób scentralizowany, za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawienie e-faktury następuje poprzez przesłanie jej do tego systemu, gdzie zostaje ona sprawdzona pod względem poprawności formalnej, dopuszczona do obrotu prawnego i staje się dostępna do pobrania dla odbiorcy. Funkcjonowanie systemu zapewnia organom podatkowym bieżący wgląd w wystawiane przez podatników faktury VAT.

Z perspektywy technicznej, podatnik tworzyć będzie plik faktury ustrukturyzowanej w oprogramowaniu finansowo-księgowym, które powinno zapewniać możliwość wysyłki faktury do KSeF poprzez ogólnodostępny interfejs API. Przez ten interfejs są także pobierane faktury otrzymywane przez podatnika.

Fakturowanie ustrukturyzowane funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. jako rozwiązanie dobrowolne. Niemniej, na tym etapie, zainteresowanie nim po stronie podatników jest bardzo ograniczone. Zgodnie z projektowanymi przepisami, od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT mający siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski będą zobowiązani wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej. KSeF obejmuje sprzedażowe transakcje B2B (krajowe oraz transgraniczne). Wcześniej w zakresie KSeF były także faktury B2C, ale aktualnie planowane jest ich zwolnienie z KSeF.

Podatnikom pozostał zatem niewiele ponad rok na dostosowanie wewnętrznych procesów obsługi faktur sprzedażowych i zakupowych, jak również zaplecza technologiczno-infrastrukturalnego do nowych obowiązków. W naszej ocenie, niezmiernie istotne jest, aby podatnicy zaplanowali przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem, szczególnie że nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż proces przygotowawczy w większości organizacji będzie bardzo złożony.

***

Deloitte wspiera swoich Klientów w tych przygotowaniach, oferując usługi doradztwa podatkowego w zakresie rysujących się na tle nowej formy fakturowania wątpliwości prawnych, jak również, w zależności od potrzeb Klienta, kompleksowe wdrożenia technologiczne albo wsparcie merytoryczne przy wdrożeniu realizowanym przez wewnętrzne zespoły IT Klienta albo zewnętrznych dostawców.

Zachęcamy do kontaktu.

Wsparcie Deloitte związane z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Dowiedz się więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF) i faktury ustrukturyzowane

Baza wiedzy o nowym sposobie fakturowania w Polsce

Analizujemy stan prawny związany z funkcjonowaniem faktur ustrukturyzowanych, wskazujemy obszary, na które warto zwrócić uwagę przy kształtowaniu procesu wystawiania jak i księgowania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem potencjalnych korzyści i trudności dla podatników.

Poznaj nasze rozwiązania

 

Czy ta strona była pomocna?