Automatyzacja generowania zeznań i formularzy podatkowych

Usługi

Wsparcie Deloitte związane z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Kompleksowe przygotowanie do wdrożenia e-faktur

Koncepcja faktury ustrukturyzowanej wprowadzana w życie przez rząd oznacza zasadnicze zmiany w procesach fakturowania. Nowa forma dokumentów sprzedaży zakłada ich wystawianie w ujednoliconym, odczytywalnym przez oprogramowanie i poddającym się wizualizacji formacie elektronicznym. Co więcej, wymiana faktur ma już nie zachodzić bezpośrednio pomiędzy kontrahentami, lecz odbywać się za pośrednictwem scentralizowanego systemu, zapewniającego weryfikację wszystkich wystawianych faktur, ich przechowywanie i dostarczanie do odbiorców, a także bieżący wgląd przez organy podatkowe. Wdrożenie tych nowych rozwiązań wymaga od podatników starannego przygotowania pod kątem merytorycznym, procesowym i technologiczno-infrastrukturalnym.

Aktualny stan prawny

Przepisy dotyczące faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) weszły w życie z początkiem 2022 r., jako rozwiązanie fakultatywne. Jednakże Ministerstwo Finansów konsekwentnie zapowiada, że faktury ustrukturyzowane staną się obligatoryjną i wyłączną formą wystawiania faktur przez podatników. Rada Unii Europejskiej udzieliła Polsce specjalnej zgody w tym względzie, pozwalając na wprowadzenie obligatoryjnego fakturowania ustrukturyzowanego od 1 lipca 2024 r. KSeF obejmuje sprzedażowe transakcje B2B (krajowe oraz transgraniczne). Wcześniej w zakresie KSeF były także faktury B2C, ale aktualnie planowane jest ich zwolnienie z KSeF. Strona rządowa nie przedstawiła jeszcze projektu odpowiednich przepisów krajowych.

Alert podatkowy (7/2022)

Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane dopiero w 2024 roku

Dowiedz się więcej
Główne założenia systemu faktur ustrukturyzowanych

Istotą faktur ustrukturyzowanych jest ich wystawianie według jednego wzorca w oparciu o strukturę logiczną (schemę) XSD ustaloną przez Ministerstwo Finansów oraz przechowywanie i przetwarzanie tak wystawionych faktur w scentralizowanym Krajowym Systemie e-Faktur. System sprawdza poprawność przesyłanych do niego faktur i decyduje o ich dopuszczeniu do obrotu. Zapewnia on ponadto organom podatkowym bieżący wgląd w wystawiane przez podatników faktury.

Jak zapewnia resort finansów, wprowadzenie nowego rodzaju faktur ma na celu m.in. dalsze uszczelnianie systemu podatkowego oraz uproszczenie rozliczeń między firmami i zapewnienie im bezpieczeństwa obrotu.

Korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych w okresie fakultatywnym

Jak przygotować się do nowego raportowania?

 • Weryfikacja, czy w systemie ERP/FK znajdują się dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia faktury ustrukturyzowanej
 • Dostosowanie systemów IT do połączenia z platformą KSeF
 • Testowanie danych/weryfikacja wewnętrzna
 • Przygotowywanie faktur korygujących
 • Pobieranie faktur od kontrahentów z platformy KSeF bezpośrednio do systemu ERP/FK
 • Samofakturowanie
 • Autoryzacja
 • Faktoring
 • Faktury korygujące
 • Brak załączników do faktur
 • Współpraca z biurami księgowymi w zakresie odbioru faktur
 • Zaliczki

Nowa schema FA_VAT to ponad 600 pól obligatoryjnych, fakultatywnych i opcjonalnych.


Zupełnie nowe informacje, które należy zaraportować:

 • Sekcja Rozliczenia
 • Sekcja Płatność
 • Sekcja Warunki Transakcji
Kompleksowe wsparcie Deloitte przy wdrożeniu e-faktur

 • warsztaty przeprowadzane dla działów finansowo-księgowych oraz współpracujących z nimi działów IT, dotyczące głównych zagadnień merytoryczno-procesowych związanych z Krajowym Systemem e-Faktur
 • analiza procesów biznesowych związanych z wystawianiem i otrzymywaniem faktur, w tym pomoc we wprowadzaniu procedur mających na celu ich usprawnienie pod kątem nowych regulacji prawnych i specyfikacji platformy KSeF
 • weryfikacja dostępności danych wymaganych do wystawienia poprawnej faktury ustrukturyzowanej w systemach wykorzystywanych do wystawiania faktur przez Klienta - z punktu widzenia wymogów stawianych przez strukturę logiczną FA_VAT
 • przegląd VAT pod kątem gotowości na faktury ustrukturyzowane, mający na celu ocenę ryzyk wynikających z aktualnego sposobu wystawiania i otrzymywania faktur, uwzględniający specyfikę działalności wykonywanej przez Klienta

 • pomoc merytoryczno-techniczna w tworzeniu przez Klientów (albo współpracujące z Klientami podmioty) rozwiązań wewnętrznych, służących obsłudze procesów związanych z wysyłaniem i odbieraniem faktur przez Krajowy System e-Faktur
 • przygotowywanie dokumentów technicznych dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur dla zespołów IT Klienta (również w języku angielskim)
 • testowanie poprawności merytoryczno-technicznej plików generowanych przez systemy Klienta, mających być przedmiotem wysyłki do KSeF

 • pomoc w wysyłaniu i pobieraniu u-faktur przez Klienta (usługowe prowadzenie procesu)
Narzędzia informatyczne

Aplikacja webowa taxCube™

Aplikacja webowa taxCube™ jest łatwym w obsłudze i szytym na miarę rozwiązaniem, pozwalającym automatyzować procesy związane z wybranymi raportowaniami podatkowymi:

Narzędzie pozwala w prosty i przejrzysty sposób:

 • przygotowywać - dla potrzeb plików JPK albo faktur ustrukturyzowanych - dane raportowe, na podstawie plików o różnym formacie i pochodzących z różnych źródłowych
 • weryfikować ich poprawność,
 • dostarczać odpowiednio na bramkę podawczą MF pliki JPK albo faktury ustrukturyzowane do platformy KSeF
   

Zespół Deloitte zapewnia sprawne aktualizacje aplikacji w przypadku:

 • opublikowania przez MF kolejnych wersji schem, czy też
 • zmian w danych źródłowych Klienta
   

Główne funkcjonalności modułu faktur ustrukturyzowanych systemu taxCube™ WEB

 • import plików zawierających dane źródłowe
 • weryfikacja poprawności technicznej zaimportowanych plików
 • generacja plików będących podstawą do wysyłki
 • wysyłka do KSeF
 • pobieranie z KSeF u-faktur zakupowych
 • przegląd danych
 • monitorowanie statusów
 • pobieranie faktur ustrukturyzowanych na dysk użytkownika - w postaci pierwotnej albo zwizualizowanej
 • archiwizacje danych
 • notyfikacje i powiadomienia mailowe
 • nadawanie użytkownikom ról z różnymi zakresami uprawnień w ramach platformy KSeF
 • przechowywanie informacji na temat akcji podejmowanych przez użytkowników
   

Proces implementacji modułu faktur ustrukturyzowanych systemu taxCube™

 • analiza przedwdrożeniowa (analiza procesów, przygotowanie mapowania i plików wsadowych)
 • techniczne wdrożenie aplikacji
 • bieżące wsparcie utrzymaniowe

Platforma Unified Compliance Reporting (UCR)

Platforma UCR to stabilne rozwiązanie całkowicie zarządzane z poziomu systemu SAP, które jest utrzymywane przez zespół Deloitte począwszy od 2016 r.

Usprawnia obsługę procesów związanych z: JPK, KSeF, zatorami płatniczymi, białą listą, czy ePIT. Rozwiązanie jest w całości zamknięte w systemie SAP bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, infrastruktury zewnętrznej lub wykorzystywania serwisów pośredniczących. Zespół SAP Deloitte zapewnia sprawną obsługę bieżących i przyszłych wymagań raportowych.

Główne funkcjonalności modułu dla KSeF platformy UCR

 • Obsługa faktur wychodzących:
  • pełna integracja z procesem wystawiania faktur w SD i FI
  • obsługa kompletu procesów fakturowania (korekty, zaliczki, faktoring, rabaty potransakcyjne, VAT marża, itp.)
  • FA_VAT jako dokument-bliźniak towarzyszący oryginalnej fakturze w całym cyklu życia
 • Obsługa faktur przychodzących:
  • faktury przychodzące jako wstępnie wprowadzone dokumenty MM
  • bezproblemowa integracja z istniejącymi procesami opisu/obiegu faktur przychodzących

Business Central

Business Central jest systemem klasy ERP firmy Microsoft, umożliwiającym sprawną, skuteczną i elastyczną obsługę procesów w organizacjach.

Aby pozwolić naszym klientom na bezproblemową integrację ich instalacji systemów D365 Business Central oraz Dynamics NAV z Krajowym Systemem eFaktur zbudowaliśmy rozszerzenie wspierające wysyłkę i odbiór faktur do/z systemu KSeF oraz ich proste mapowanie do kont czy rodzajów dokumentów, z których korzystamy obecnie. Narzędzie nie wymaga zaawansowanych integracji.

Główne funkcjonalności

 • Obsługa faktur wychodzących
  • Pełna integracja z procesem wystawiania faktur i innych dokumentów związanych ze sprzedażą (np. faktury korekty) w Business Central
  • Możliwość przesyłania dokumentów pojedynczo lub jako paczki w procesie inicjowanym manualnie lub automatycznie w zależności od potrzeb
  •  oznaczanie statusu dokumentów przeznaczonych do wysyłki na każdym etapie procesu
  • Odbiór UPO z serwerów Ministerstwa Finansów i jego rejestracja w Business Central
  • zapewnienie kompletnych logów zdarzeń z obsługiwanych procesów.
 • Obsługa faktur przychodzących
  • Import dokumentów z KSeF inicjowany ręcznie lub automatycznie
  • Moduł mapowania pobranych dokumentów do struktur Business Central na podstawie słów kluczowych czy odpowiednich pól na fakturze
  • Moduł księgujący dokumenty w odpowiednich miejscach w Business Central na podstawie zdefiniowanych mapowań.

Dlaczego Deloitte?
 • Deloitte Doradztwo Podatkowe jest największą firmą doradztwa podatkowego na rynku - nasz zespół tworzy ponad 600 specjalistów, w tym doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.
 • Korzystając z międzynarodowego doświadczenia sieci Deloitte, oferujemy innowacyjne, a zarazem sprawdzone rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb - we wszystkich zagadnieniach podatkowych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw.
 • Jesteśmy blisko Ciebie - Deloitte działa poprzez sieć 9 biur w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Wrocław).
 • Praktyka podatkowa Deloitte w Polsce była wielokrotnie nagradzana przez media i niezależnych ekspertów.

 


Zastanawiasz się jakie rozwiązanie technologiczne wybrać?


Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej konsultacji, podczas której omówimy dla Państwa korzyści wynikające z wdrożenia e-faktur oraz przedstawimy szczegółowy zakres i etapy naszego wsparcia.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Norbert Wasilewski

Norbert Wasilewski

Partner Associate w zespole ds. Podatków Pośrednich

Norbert jest Partnerem Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte i jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2008 r. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu... Więcej

Michał Jaszczyński

Michał Jaszczyński

Senior Manager w zespole ds. Podatków Pośrednich

Doktor nauk ekonomicznych (SGH), licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Rachunkowość) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskieg... Więcej

Piotr Barański

Piotr Barański

Senior Manager w zespole ds. Podatków Pośrednich

Piotr specjalizuje się w podatkach pośrednich, tworzeniu procesów księgowych i projektowaniu zautomatyzowanych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Jest odpowiedzialny za analizę... Więcej

Michał Czubaszewski

Michał Czubaszewski

Manager w zespole SAP

Michał odpowiada za rozwój usług w Zespole SAP w Deloitte Central Europe. Zajmuje się wsparciem klientów realizujących programy transformacyjne, wdrożenia oraz rozwój platformy SAP, szczególnie w wers... Więcej

Igor Roman

Igor Roman

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem związanym z opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań usprawniających procesy podatkowe w ramach systemów klasy ERP, F/K oraz opracowywaniem dedykowanych podatkowy... Więcej