Rosnąca rola JPK

Analizy

Rosnąca rola JPK na żądanie

Kontrole oraz czynności sprawdzające Krajowej Administracji Skarbowej

Alert podatkowy (8/2018) | 14 czerwca 2018 r.

Z danych udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową wynika, że w pierwszym kwartale 2018 r. urzędnicy wykorzystali struktury JPK przesyłane na żądanie 71 razy w ramach kontroli oraz czynności sprawdzających.

Obecnie, ten obowiązek dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, jednak od 1 lipca 2018 r. zostanie nim objęty także sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirmy. Struktury JPK, obok comiesięcznie składanego JPK_VAT obejmują także:

  1. JPK_FA: zawierający informacje o fakturach sprzedażowych;
  2. JPK_KR: służący do przesyłania ksiąg rachunkowych organom podatkowym;
  3. JPK_WB: raportujący informacje z wyciągów rachunków bankowych;
  4. JPK_PKPiR: podatkowa księga przychodów i rozchodów;
  5. JPK_MAG: zawierający informacje o ruchach magazynowych;
  6. JPK_EWP: Ewidencja przychodów.

Ze wszystkich struktur JPK udostępnianych na żądanie najczęściej wykorzystywaną, zarówno w początkowym okresie obowiązywania JPK (zobacz: Rok obowiązywania JPK ), jak i w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku była JPK_FA, co jednoznacznie wskazuje na to, że rozliczenia VAT niezmiennie pozostają głównym obszarem zainteresowań fiskusa. Zwraca uwagę także fakt, że po raz pierwszy organy skarbowe zażądały udostępnienia JPK_EWP. Przypomnijmy, że ta struktura dotyczy przedsiębiorców, którzy opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto, obowiązek sporządzania JPK_EWP od 1 lipca 2018 r. będzie dotyczył podatników prowadzących ewidencję przychodów w formie elektronicznej. Dotychczas przedsiębiorcy prowadzący ewidencję przychodów jedynie w formie papierowej byli zwolnieni z obowiązku generowania i dostarczania tej struktury.

Struktury JPK udostępniane na żądanie (I kwartał 2018 r.)

Planowane zmiany

Rosnąca rola informacji dostarczanych przez podatników w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz cyfrowej komunikacji jest także widoczna w pracach Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W długofalowej perspektywie zakładają one odejście od obowiązku składania deklaracji VAT na rzecz danych raportowanych za pomocą JPK_VAT i innych struktur. Jeszcze wcześniej, bo już od lipca, banki będą zobowiązane do codziennego przekazywania informacji o transakcjach do systemu STIR (Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej). W tym samym miesiącu wejdą w życie przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności, zaś w październiku: obowiązkowe stanie się posiadanie kas on-line, połączonych z Centralnym Repozytorium Kas.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.