Analizy

Centrum Obsługi Kluczowych Podatników

Zmiana w sposobie rozliczeń największych podmiotów

Alert podatkowy 9/2017 | 21 lipca 2017 r.

3 lipca tego roku ruszył pilotaż projektu Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów (COKP), działającego w ramach Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. COKP docelowo obsługiwać będzie około 3000 podmiotów osiągających przychody powyżej 50 milionów euro rocznie.

Pilotażowe Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów działa obecnie jako część Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, obsługujące około 200 podmiotów. W założeniu Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów będzie odrębną jednostką budżetową, która podlegać będzie bezpośrednio Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, obsługującą docelowo około 3-ch tysięcy podatników zapewniających 60% wpływu do budżetu, tj. spółki osiągające roczne przychody powyżej 50 milionów euro.

Założenie projektu

Wśród celów przedsięwzięcia Ministerstwa Rozwoju i Finansów wymienia się w szczególności:

  • poprawę jakości obsługi podmiotów zapewniających znaczące wpływy do budżetu państwa,
  • ujednolicenie obsługi tych podmiotów,
  • budowanie zaufania na linii przedsiębiorca – urząd,
  • pozytywny wpływ na wypełnianie obowiązków podatkowych przez obsługiwane podmioty.

Kompleksową obsługę zapewniać mają wyspecjalizowane zespoły branżowe, zaś każdemu podmiotowi przydzielonemu do konkretnego zespołu branżowego zostanie przydzielony własny opiekun zaznajomiony ze specyfiką prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej. Specjalizacja urzędników ma w szczególności wzmacniać zaufanie do administracji podatkowej oraz sprzyjać realizacji obowiązków podatkowych przez podatników. Sprawność obsługi podmiotów gospodarczych ma także ułatwić stworzenie strony internetowej, na której publikowane będą treści poruszające istotne kwestie krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego. Ponadto, na stronie publikowane mają być biuletyny podatkowe z informacjami kierowanymi do przedsiębiorców. Zapowiadane jest także prowadzenie warsztatów, wideokonferencji oraz uruchomienie indywidualnych kanałów komunikacji z podatnikami.

Podmioty podlegające COKP

Podmioty obsługiwane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przez Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów to spółki, które osiągnęły w roku 2014 lub 2015 co najmniej 400 milionów złotych przychodu, podlegające pod właściwość naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. W obecnej formie COKP funkcjonować będzie do końca 2017 r. Z początkiem 2018 r. utworzony zostanie Czwarty Mazowiecki Urząd Skarbowy, który w późniejszym czasie przekształcony zostanie w COKP. Co istotne, COKP działać będzie jako organ podatkowy pierwszej instancji, zaś organem drugiej instancji ustanowiony zostanie Szef KAS. Szacunkowo, COKP w swojej ostatecznej postaci obsługiwać będzie około 3000 podatników, którymi są spółki osiągające powyżej 50 milionów euro dochodu rocznie. Podmioty te zapewniają łącznie około 60% wpływu do budżetu państwa.

/content/www/pl/pl/pages/webcasty/articles/archiwum/webcast--wkrotce-zacznie-dziaa-krajowa-administracja-skarbowa-2
Czy ta strona była pomocna?