Obawiasz się przerw w dostawie energii elektrycznej? Inwestujesz w generatory prądotwórcze? Pamiętaj o akcyzie!

Artykuł

Obawiasz się przerw w dostawie energii elektrycznej? Inwestujesz w generatory prądotwórcze? Pamiętaj o akcyzie!

Alert podatkowy (12/2022) | 8 sierpnia 2022 r.

W związku z obawami przed przerwami w dostawach energii elektrycznej coraz więcej podmiotów rozważa zakup generatorów prądotwórczych. Co istotne, zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym zakresie w takim generatorze rodzi obowiązki akcyzowe, o których przedsiębiorcy często zapominają. Dlatego zawczasu warto zastanowić się, z jakimi konsekwencjami podatkowymi wiąże się awaryjne uruchomienie generatorów.

Z uwagi na to, iż tej zimy możliwe są przerwy w dostawie energii elektrycznej, przedsiębiorcy obawiając się przestojów w produkcji i wiążących się z tym kosztów, poszukują alternatywnych źródeł energii elektrycznej. W efekcie obserwowane jest wzmożone zainteresowanie zakupem generatorów prądotwórczych, które pozwolą na wytworzenie potrzebnej energii we własnym zakresie.

Z naszego doświadczenia wynika, że podmioty rozważające wykorzystanie w ramach swojej działalności generatorów prądotwórczych nierzadko zapominają o związanych z tym konsekwencjach akcyzowych. Często podmioty nawet nie zdają sobie sprawy, że zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym zakresie w generatorach rodzi jakiekolwiek obowiązki na gruncie podatku akcyzowego. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. zużycie energii elektrycznej, wyprodukowanej przez podmiot nieposiadający koncesji wydanej na gruncie regulacji Prawa energetycznego. Przy czym, należy podkreślić, że nie zawsze uruchomienie generatora prądotwórczego i zużycie wyprodukowanej w nim energii będzie wiązało się z obowiązkiem faktycznej zapłaty akcyzy.

Przepisy akcyzowe przewidują bowiem pod pewnymi warunkami możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy w stosunku do zużytej energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Zatem, po spełnieniu odpowiednich warunków, przedsiębiorca nie jest zobligowany do zapłacenia akcyzy od zużytej energii elektrycznej, wyprodukowanej we własnym zakresie. Niemniej jednak, możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania nie eliminuje obowiązków formalnych w zakresie akcyzy, w tym m.in. w obszarze składania deklaracji, o czym często przedsiębiorcy zapominają.

Szczególnej analizie warto poddać również sytuację, w której na uruchomienie generatora prądotwórczego decydują się przedsiębiorcy, którzy już obecnie zużywają energię elektryczną, wyprodukowaną we własnym zakresie, przykładowo w ramach instalacji fotowoltaicznej i dotychczas korzystali ze zwolnienia od akcyzy. W takim przypadku należy rozważyć, jak taka sytuacja wpływa na spełnienie przez dany podmiot jednego z warunków zwolnienia jakim jest łączna moc generatorów nieprzekraczająca 1 MW. Wątpliwości może budzić również kwestia podejścia do wypełniania obowiązków formalnych w okresach rozliczeniowych, w których nie dochodzi do uruchomienia generatora prądotwórczego, a cały czas działa fotowoltaika.

Zatem podsumowując, podmioty planujące inwestycję w generatory prądotwórcze powinny więc odpowiednio wcześnie przystąpić do analizy swojej sytuacji pod kątem obowiązków akcyzowych, aby w przypadku ewentualnych przerw w dostawach energii elektrycznej i wykorzystaniu własnych źródeł energii, dopełnić wszelkich związanych z tym obowiązków podatkowych.

Czy ta strona była pomocna?