Analizy

Ograniczenia w katalogu wyrobów podlegających pakietowi przewozowemu

Już za dwa tygodnie wejdą w życie zmiany przepisów ustawy akcyzowej, ograniczające katalog wyrobów, których przewóz podlega obowiązkowi monitorowania w ramach tzw. pakietu przewozowego (SENT).