Podatek bankowy - więcej treści poniżej

Analizy

Opodatkowanie aktywów instytucji finansowych

Podatek bankowy

Alert podatkowy 20/2015 | 4 grudnia 2015

3 grudnia 2015 r. został wniesiony do Sejmu projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, zakładający opodatkowanie aktywów wskazanych w projekcie instytucji finansowych. Stawka podatku wynosić ma od 0,0325% do 0,05% nadwyżki sumy wartości aktywów przekraczającej kwotę 4 mld. zł. Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 lutego 2016 r.

Kogo mają dotyczyć nowe regulacje?

Podatnikami nowego podatku mają być szeroko rozumiane instytucje finansowe, tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji oraz oddziały i główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji.

Przedmiot i podstawa opodatkowania

Zgodnie z treścią projektu, opodatkowaniu mają podlegać aktywa wskazanych podatników podatku od instytucji finansowych.

Podstawą opodatkowania ma być nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika wynikająca z zestawienia obrotów i sald sporządzonego przez podatnika na koniec każdego miesiąca, przenosząca kwotę 4 mld. zł.

Stawka podatku

Projektowana stawka podatku za każdy miesiąc ma wynieść:

  • 0,0325 % podstawy opodatkowania dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  • 0,05% podstawy opodatkowania dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów i głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji.

Zgodnie z projektem ustawy, podatnicy mają być zobowiązani do rozliczania podatku miesięcznie.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zwolnieniu od podatku podlegać mają banki państwowe. Zgodnie z treścią projektowanej ustawy, do podatku od niektórych instytucji finansowych nie stosuje się zwolnień i ulg podatkowych określonych w odrębnych przepisach.

Podatek bankowy - alert podatkowy

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?