Praktyczne trudności klasyfikacji do CN i PKWiU w nowym pliku JPK i matrycy stawek VAT

Analizy

Praktyczne trudności klasyfikacji do CN i PKWiU w nowym pliku JPK i matrycy stawek VAT

Alert podatkowy (29/2020) | 1 grudnia 2020 r.

W listopadzie podatnicy VAT złożyli po raz pierwszy nowy plik JPK, składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Proces ten w praktyce wymagał od nich jednak nie tylko dopełnienia dotychczasowych obowiązków związanych z JPK oraz deklaracjami VAT, ale również zastosowania wielu zupełnie nowych oznaczeń: grup towarowo-usługowych (GTU), dokumentów, czy procedur. W praktyce proces ten potwierdził poziom skomplikowania i trudności w stosowaniu nowych oznaczeń w JPK - szczególnie tych, których stosowanie uzależnione jest od klasyfikacji statystycznych.

Powiązanie nowych oznaczeń w JPK z klasyfikacjami PKWiU i CN – problemy praktyczne

Wiele z oznaczeń wprowadzonych przez prawodawcę do nowego JPK jest powiązanych odpowiednio z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) lub z Nomenklaturą Scaloną (CN). Takie powiązanie pozornie zdaje się ułatwiać proces wprowadzania przez podatników odpowiednich oznaczeń do ewidencji VAT.

Warto jednak zwrócić uwagę, że po pierwsze nie wszyscy podatnicy dotychczas posiadali w swoich bazach produktowych kody CN lub PKWiU przypisane do poszczególnych pozycji asortymentu. W praktyce występowały również sytuacje, w których w ten sposób przypisana w wewnętrznym systemie była tylko jedna ze wspomnianych klasyfikacji.

Dodatkowo, jednoczesne stosowanie dla potrzeb VAT różnych systemów klasyfikacyjnych powoduje wiele praktycznych trudności w stosowaniu przepisów i częstokroć prowadzi do nieoczywistych wniosków. Do takich zaliczyć można przykładowo:

  • Jednoczesne podleganie danego towaru kilku oznaczeniom w nowym JPK na podstawie różnych klasyfikacji. Przykładowo, proszek srebra podlega oznaczeniu MPP na podstawie grupowania PKWiU (24.41.10.0 wymienione w załączniku nr 15 do ustawy) oraz oznaczeniu GTU_08 na podstawie kodu CN (7106 wymieniony w załączniku nr 12 do ustawy).
  • Może się zdarzyć, że dany towar podlega jednocześnie dwóm oznaczeniom GTU. Przykładowo, niektóre odpady zawierające metale można sklasyfikować do oznaczenia GTU_05 na podstawie kodu PKWiU (dot. dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy) oraz jednocześnie do oznaczenia GTU_08 na podstawie kodu CN (dot. dostawy metali wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy – w tym np. 7112 obejmuje odpady zawierające metale).
  • Zdawać by się mogło, że dostawa szeroko rozumianych części samochodowych z pewnością będzie podlegać oznaczeniom MPP (na podstawie grupowań PKWiU wskazanych w załączniku nr 15) oraz GTU_07 (wg rozporządzenia dot. „dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10”). W praktyce okazuje się jednak, że o ile większość takich części będzie w istocie podlegać oznaczeniu MPP, to już niekoniecznie oznaczeniu GTU_07. Wynika to z faktu, że wiele elementów, które określić można mianem „części samochodowych”, objętych jest zupełnie innym kodami CN niż 8701 - 8708 (np. części do silników samochodowych, fotele samochodowe, opony, różnego rodzaju elementy złączne, uszczelki itd.).

Zastosowanie klasyfikacji PKWiU i CN do matrycy stawek VAT

Niezależnie od powiązania klasyfikacji PKWiU i CN z nowym plikiem JPK, podatnicy powinni pamiętać również, że klasyfikacje te służą jednocześnie stosowaniu nowej matrycy stawek VAT obowiązującej od 1 lipca 2020 r. Także w tym zakresie, w oparciu o praktykę ostatnich miesięcy stosowania tych nowych przepisów, dostrzegamy szereg wątpliwości pojawiających się w praktyce.

Podnoszone problemy dotyczą prawidłowości przypisania odpowiednich kodów PKWiU lub CN, a w konsekwencji właściwych stawek VAT, do będących przedmiotem działalności gospodarczej towarów i usług. Zdarza się, że dopiero szczegółowa analiza wielu grupowań PKWiU lub CN prowadzi do wniosku, że dany towar lub usługa podlega klasyfikacji do specyficznego grupowania, niebranego pierwotnie przez podatnika pod uwagę. Taka sytuacja może wystąpić przykładowo w zakresie klasyfikacji wspomnianych już powyżej niektórych części samochodowych dla branży automotive, a także branży spożywczej, chemicznej i innych.

Jak dokonać klasyfikacji PKWiU i CN dla celów nowego JPK i matrycy stawek VAT?

Zarówno przepisy dotyczące nowego JPK jak i nowej matrycy stawek VAT obowiązują od niedawna. Brak jest przez to najczęściej ukształtowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych w tym zakresie. Niemniej, można spodziewać się, że z upływem czasu organy będą coraz częściej weryfikować prawidłowość stosowanych przez podatników oznaczeń w pliku JPK oraz stosowanych stawek VAT. Dlatego też tak ważne jest by już teraz podatnicy dochowywali należytej staranności w weryfikowaniu tych kwestii.

Poznaj EasyMatrix - opracowane przez Deloitte autorskie narzędzie, ułatwiające klasyfikowanie towarów i usług dla potrzeb VAT. Celem EasyMatrix jest pomoc w ustaleniu konsekwencji w VAT, które mogą wiązać się z daną transakcją, w wypadkach gdy uzależnione są one od klasyfikacji wg CN lub PKWiU.

Dowiedz się więcej

Zobacz także:

Webinar: Co Twój JPK_V7 mówi o Tobie?
Interpretacja poszczególnych pozycji w pliku z perspektywy VAT, CIT, TP i podatku akcyzowego

Bezpłatne seminarium on-line: 9 grudnia 2020 r., godz. 14.00 - 15.00

Zarejestruj się

Webinar: Co z tym VAT-em?
Nowe obowiązki, możliwości, obszary ryzyka w 2021r.

Bezpłatne seminarium on-line: 14 grudnia 2020 r., godz. 10.00 - 11.30

Zarejestruj się

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?