Analizy

Udostępnienie majątku pomiędzy gminą a innym podmiotem to nadużycie prawa?

W ostatnich miesiącach dało się zaobserwować przypadki, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydania interpretacji podatkowej gminom, które pytają o prawo do odliczenia VAT w związku z wydzierżawieniem majątku.