Analizy

Prawo do odliczenia VAT: czy konieczna jest wsteczna centralizacja rozliczeń?

Spór rozstrzygnie NSA

Uchwała NSA rozstrzygnie czy gminy mogą odliczać VAT od inwestycji przekazanych jednostce organizacyjnej bez konieczności wstecznej centralizacji rozliczeń wszystkich swoich jednostek.