Usługi likwidacji szkód a zwolnienie od VAT

Analizy

Usługi likwidacji szkód nie korzystają ze zwolnienia od VAT

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Alert podatkowy 7/2016 | 21 marca 2016

Opublikowano Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie dotyczącej zwolnienia od VAT dla usług likwidacji szkód.

Zwolnienie od VAT usług likwidacji szkód 

17 marca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie C-40/15. Istotą sporu przedstawionego TSUE do rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny była możliwość zwolnienia od VAT usług likwidacji szkód świadczonych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń. Usługi będące przedmiotem sporu dotyczyły m.in. przyjmowania zgłoszeń szkód, prowadzenia rejestru szkód, ustalania przyczyn i okoliczności szkód, prowadzania korespondencji z klientami oraz likwidacji merytorycznej szkód.

W wydanym wyroku TSUE uznał, że na gruncie regulacji dyrektywy VAT analizowane usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia od VAT. Zdaniem TSUE analizowane czynności wykonywane w ramach świadczenia usług likwidacji szkód, nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przewidzianego w art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT.

Rozstrzygnięcie istotne dla rynku ubezpieczeń

W orzeczeniu TSUE nie odniósł się do zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Kwestia możliwości zastosowania powyższego zwolnienia powinna być teraz przedmiotem oceny dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Rozstrzygnięcie to może mieć istotne znaczenie dla rynku ubezpieczeń, ponieważ  dotychczas w praktyce na podstawie tej regulacji część usług likwidacji szkód, w tym tzw. bezpośredniej likwidacji szkód, korzystała ze zwolnienia od VAT. 

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?