digitalizacja podatkow

Artykuł

Raport: Od ścieżki do autostrady. Droga do digitalizacji podatków

Wykorzystanie technologii w podatkach

Październik 2018 r.

Ostatnie lata pokazały wyraźny skok w zastosowaniu technologii we wszystkich obszarach administracji rządowej. Jest to zjawisko, które jest także widoczne w obszarze podatków.

Stajemy się świadkami procesu zmiany sposobu komunikacji z podatnikiem, przechodząc z tradycyjnego, osobistego kontaktu do przeprowadzania wszelakich czynności związanych z podatkami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kierunek, w którym zmierzamy, niesie za sobą szereg korzyści: od zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych do efektywniejszego audytu. Ponadto, używanie narzędzi IT w administracji podatkowej pozwala na szerszy wgląd do finansów podatników. W długofalowej perspektywie użycie nowych, dopiero rozwijających się technologii, będzie prowadzić do zredefiniowania świata podatków, zaś organy podatkowe staną się coraz bardziej zależne od gromadzenia i analizy danych podatkowych w postaci cyfrowej.

Raport: Od ścieżki do autostrady. Droga do digitalizacji podatków.

Efekty, jakie można osiągnąć używając technologii w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom podatkowym mówią same za siebie. Technologiczne rozwiązania oferują obopólną wygraną: lepsze wykrywanie przestępstw, zwiększenie przychodów oraz synergie, które mogą ułatwić rozliczenia podatkowe zarówno biznesowi jak i administracji podatkowej.

OECD: Narzędzia technologiczne do przeciwdziałania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od płacenia podatków

Przyczyny postępującej digitalizacji są bardzo proste: szybsza praca z użyciem mniejszej siły roboczej, a w konsekwencji zaangażowanie mniejszych zasobów finansowych. Jest to proces widoczny nie tylko w administracji, ale także w świecie biznesu. Natomiast stopień zaawansowania cyfryzacji w administracji podatkowej różni się między państwami. Niektóre są liderami, wykorzystując najnowsze technologie takie jak blockchain, a niektóre są dopiero na bardzo wczesnym etapie procesu digitalizacji. Jednakże, niezależnie od tempa oraz drogi jaką poszczególne państwa wybiorą, cel tych działań jest taki sam: efektywne gromadzenie, formatowanie i raportowanie danych podatkowych, prowadzące do mniejszej ilości błędów i efektywniejszego audytu. Pomimo tego, że digitalizacja niesie za sobą wiele korzyści, stanowi również wyzwanie zarówno dla administracji, jak i podatników, którzy muszą dostosować swoje systemy i sposób działania do nowych realiów. W zależności od rozmiaru modyfikacji, strategii i koncepcji rządzących zmianą, istnieje wiele barier, które muszą zostać pokonane, aby stworzyć administrację podatkową w pełni wykorzystującą potencjał digitalizacji.

 

Webcast: Co mówią o spółce dane z plików JPK?

Bezpłatne seminarium on-line: 14 listopada, godz. 10:00 – 11:00

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?