Nowe rozporządzenie ws. niedostępności systemu EMCS

Artykuł

Nowe rozporządzenie ws. niedostępności systemu EMCS

Zmiana zasad postępowania w przypadku stosowania procedury awaryjnej dla przemieszczeń w EMCS

Ekspres Akcyzowy 1/2023 | 11 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują przepisy nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności systemu z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2866). Nowe regulacje pojawiają się w następstwie zmiany ustawowej definicji niedostępności systemu. Rozporządzenie określa szczegółowo przypadki w jakich uznaje się, że System EMCS PL2 jest niedostępny, a ponadto zawiera szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w razie niedostępności Systemu jak i po przywróceniu jego dostępności.

O co chodzi?

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, jest ono spełnieniem postulatów przedsiębiorców, którzy dokonują dostaw strategicznych wyrobów akcyzowych, takich jak paliwa lotnicze czy żeglugowe. Ma na celu zachowanie płynnego dokonywania krajowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych przy użyciu systemu w przypadku zakłóceń związanych z łącznością teleinformatyczną. Wprowadzone zmiany mają ułatwić określenie procedur postępowania w odniesieniu do konkretnych przypadków niedostępności oraz przyczynić się do wyeliminowania wielu wątpliwości interpretacyjnych. Istotną zmianą jest wyodrębnienie dwóch przypadków występowania niedostępności systemu. W pierwszym z nich (i) niedostępność zauważona jest przez podmiot i występuje jedynie u tego podmiotu, gdy w tym czasie system działa prawidłowo. Drugi przypadek dotyczy (ii) niedostępności całego systemu, kiedy żaden z podmiotów nie ma możliwości wprowadzenia jakiegokolwiek komunikatu do EMCS.

Zapisz się do Ekspresu akcyzowego

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku niedostępności EMCS występującej jedynie u konkretnego podmiotu wysyłającego lub odbierającego, podmiot, który stwierdził niedostępność systemu jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie właściwego organu. Następnie organ ten po ocenie zasadności sytuacji, udziela temu podmiotowi zgody na zastosowanie procedury awaryjnej. W przypadku uzyskania zgody, dalsze postępowanie jest w praktyce analogiczne jak w poprzednim stanie prawnym. Należy pamiętać, że po przywróceniu dostępności EMCS podmiot, który skorzystał z procedury awaryjnej przesyła do systemu wymagane dokumenty lub informacje, które nie mogły być przesłane z powodu niedostępności.

W przypadku odmowy wydania przez organy zgody na zastosowanie procedury awaryjnej lub gdy podmiot nie poinformował o niedostępności systemu, podmiot może w czasie trwania niedostępności wygenerować odpowiednie komunikaty EMCS w generatorze off-line, a następnie dostarczyć je na nośniku danych (np. pendrive, płyta CD, przenośny dysk) do właściwego urzędu skarbowego, gdzie dokumenty te zostaną wprowadzone do systemu przez pracownika urzędu.

Co dalej?

Podmioty dokonujące krajowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych przy użyciu systemu EMCS PL2 powinny szczegółowo przeanalizować nowe regulacje oraz na ich podstawie zaktualizować starą lub przygotować nową procedurę postępowania na wypadek niedostępności systemy EMCS.

 

 

Zobacz także:

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi e-SAD
Obsługa EMCS PL2 w zakresie elektronicznych uproszczonych dokumentów administracyjnych e-SAD

17 stycznia 2023 r., godz. 10:00 – 13:30

Przedstawimy obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby móc zgodnie z przepisami dokonywać przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?