Ewidencja akcyzy - wpływ zmain w przepisach na ewidencję

Analizy

Koniec okresu przejściowego dla stawki zero

Tylko do końca marca można stosować poprzednie regulacje akcyzowe dla wyrobów energetycznych ze stawką zero zł

Ekspres akcyzowy 4/2016 | 22 marca 2016 r.

Co raz mniej czasu na dostosowanie rozliczeń i ewidencji do zmian w przepisach akcyzowych.

O co chodzi?

Nowelizacja ustawy o akcyzie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła kilka okresów przejściowych pozwalających dostosować się podmiotom do nowych wymogów w zakresie akcyzy wprowadzonych w ostatniej zmianie przepisów. Między innymi dotyczy to wyrobów energetycznych objętych stawką zero zł akcyzy ze względu na przeznaczenie. Nowelizacja wprowadziła szereg dodatkowych warunków, które należy wypełnić, aby móc zastosować stawkę zero zł – samo przeznaczenie przestało być jedynym kryterium.

Wprowadzony okres przejściowy umożliwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym sprzed jej nowelizacji czyli de facto nie stosowanie dodatkowych wymagań dla zastosowania stawki 0 zł nie później niż do dnia 31 marca 2016 r. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 stycznia 2016 r. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 stycznia 2016 r. okres przejściowy nie mógł być stosowany.

Co to oznacza w praktyce?

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. dla wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie niezależnie od momentu powstania obowiązku podatkowego należy stosować nowe regulacje. Oznacza to, że stawka zero będzie mogła być stosowana w ściśle określonych okolicznościach i będą musiały być spełniane dodatkowe warunki dokumentacyjne. Na przykład, w przypadku przemieszczania wyrobów na terytorium kraju stawka ta będzie miała zastosowanie tylko w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy albo tylko pomiędzy składem podatkowym a podmiotem zużywającym na podstawie dokumentu dostawy.

W rezultacie na przykład podmioty dokonujące obrotu takimi wyrobami w kraju będą albo musiały założyć skład podatkowy albo korzystać z usługowych składów bądź pozostać tylko tzw. pośrednikiem fakturowym (bez fizycznego przechowywania towarów). Nie będzie to dotyczyć jednak wyrobów energetycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg.

Czy przepisy przewidują inne okresy przejściowe?

Przepisy akcyzowe przewidują jeszcze kilka innych okresów przejściowych. 30 marca 2016 r. mija również okres stosowania przez pośredniczące podmioty tytoniowe (PPT) po 1 stycznia 2016 r. regulacji dla obowiązujących do końca 2015 r. (w tym zakresie okres przejściowy trwa do dnia wydania decyzji o wpisie podmiotu do rejestru PPT lub wydania decyzji o odmowie wpisu, nie później jednak niż do końca marca 2016 r. bądź jeśli PPT do 30 kwietnia 2015 r. zawarł z producentem suszu tytoniowego umowę na dostarczanie suszu i posiada dostarczony na podstawie tych umów susz może stosować dotychczasowe przepisy ale nie dłużej niż do 30 marca 2016 r.).

Kolejny ważny okres przejściowy mija 30 czerwca 2016 r. Od 1 lipca 2016 r. oleje smarowe nabywane przez zarejestrowanego odbiorcę nie będą mogły być zwalniane z podatku akcyzowego na podstawie par. 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Istotny jest również okres na dostosowanie się do nowych wymogów w zakresie ewidencji akcyzowych oraz ksiąg kontroli. W przypadku niektórych zmian jak dostosowanie ewidencji składu podatkowego, podziału ewidencji wyrobów zwolnionych na części podatnicy czy prowadzenie ewidencji wyrobów gazowych i węglowych w bardziej zaawansowanych systemach elektronicznych mają co do zasady czas do końca tego roku.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Webcast: Ewidencja akcyzowa - jak sprostać nowym wymogom? 

Seminarium on-line, 26 kwietnia 2016,

W związku z zmianami w zakresie ewidencji akcyzowych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r oraz tymi, na które okres przejściowy mija z końcem tego roku, umożliwiamy Państwu stworzenie agendy webcastu, podczas którego chcielibyśmy omówić istotne dla Państwa aspekty tego tematu.

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?