Koniec okresów przejściowych dla akcyzy

Analizy

Koniec kolejnych okresów przejściowych

Ekspres Akcyzowy 9/2016 | 14 czerwca 2016 r.

Tylko do końca czerwca miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanych odbiorców mogą funkcjonować na starych warunkach a oleje smarowe nabywane przez zarejestrowanego odbiorcę będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego określonego w rozporządzeniu wykonawczym.

O co chodzi?

Miejsce odbioru wyrobów akcyzowanych nabywanych wewnątrzwspólnotowo

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego. Jednak do końca czerwca miejsca odbiorów wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanych obiorców działających na podstawie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2016 r. mogły funkcjonować na warunkach określonych w poprzednim rozporządzeniu.

Od 1 lipca 2016 r. miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanych odbiorców będą podlegały nowym regulacjom niezależnie od daty wydania posiadanego zezwolenia.

Zwolnienie dla olejów smarowych

Warto również przypomnieć, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewidywało istotne zmiany w możliwości stosowania zwolnień od akcyzy dla olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99 w przypadku ich przeznaczenia do innych celów niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Jednakże zgodnie z przepisami przejściowymi wejście w życie tych zmian wstrzymano do końca czerwca 2016 r.

Tym samym od 1 lipca 2016 r. istotnie zostanie ograniczone zwolnienie olejów smarowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, ponieważ co do zasady, tym zwolnieniem nie będą mogły zostać objęte oleje smarowe nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę – w celu zużycia tych wyrobów lub ich dostarczenia do podmiotu zużywającego.

Co dalej?

Zarejestrowani odbiorcy do 30 czerwca 2016 r. powinni dostosować miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo do nowych wymogów.

Z kolei w związku ze zmianami przepisów dotyczących zwolnień, konieczne wydaje się być zweryfikowanie wykorzystywanych wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz stosowanych schematów nabycia lub dostaw tych wyrobów pod kątem możliwości stosowania zwolnienia w przyszłości.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?