Nowe komunikaty w systemie EMCS w związku z e-SAD

Artykuł

Nowe komunikaty w systemie EMCS w związku z e-SAD

Konieczność generowania w systemie EMCS określonych komunikatów dla WNT i WDT dla wybranych wyrobów akcyzowych

Ekspres Akcyzowy 2/2023 | 31 stycznia 2023 r.

Już od 13 lutego 2023 r. dokonywanie WNT lub WDT wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do Ustawy Akcyzowej, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie wiązało się z koniecznością generowania w systemie EMCS określonych komunikatów, tj. projekt e-SAD. Mimo iż system EMCS jest obecnie wykorzystywany do generowania komunikatów takich jak e-AD czy e-DD, sposób generowania oraz potwierdzania odbioru wyrobów przemieszczanych na podstawie e-SAD będzie istotnie różnił się od zasad stosowanych w odniesieniu do e-AD oraz e-DD.

O co chodzi?

W związku z implementacją do krajowych przepisów akcyzowych unijnych regulacji, od 13 lutego 2023 r dokonywanie WNT lub WDT wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do Ustawy Akcyzowej znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie wymagało zastosowania elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD) generowanego w systemie EMCS.

W celu odbierania oraz wysyłania wyrobów przemieszczanych na podstawie e-SAD niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego statusu akcyzowego (uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego), a także uzyskanie dostępu do systemu EMCS. Jeżeli chodzi o zasady generowania komunikatów w przypadku przemieszczania wyrobów na e-SAD to warto również zwrócić uwagę, że proces generowania i potwierdzania komunikatu e-SAD, będzie różnił się od sposobu obsługiwania komunikatów e-AD, czy e-DD, które również są generowane w systemie EMCS.

Zapisz się do Ekspresu akcyzowego

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce również podmioty, które obecnie korzystają z systemu EMCS w związku z przemieszczaniem wyrobów na e-AD lub e-DD powinny zapoznać się z zasadami obsługi e-SAD i zwrócić uwagę na nowe komunikaty jakie zostaną udostępnione w systemie EMCS w związku z e-SAD. Przykładowo takim komunikatem, który dotychczas nie był stosowany w systemie EMCS, a który będzie standardowo stosowany w przypadku odbierania wyrobów przemieszczanych na e-SAD jest komunikat PL-816 (Informacja w sprawie zabezpieczenia na transport). Komunikat ten ma umożliwić automatyczne obciążenie w systemie zabezpieczenia akcyzowego uprawnionego odbiorcy, które powinno być obciążone w związku z WNT wyrobów.

Innym zaskoczeniem może wydawać się to, że przepisy regulujące e-SAD nie przewidują możliwości anulowania projektu e-SAD. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku przemieszczania wyrobów na podstawie e-AD lub e-DD, podmiot wysyłający wyroby ma możliwości anulowania wystawionego komunikatu do momentu rozpoczęcia przemieszczenia. Podobny mechanizm nie został przewidziany w przypadku e-SAD.

Co dalej?

Biorąc pod uwagę, że już od 13 lutego WNT oraz WDT wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie musiało odbywać się na nowych zasadach, rekomendujemy podjęcie odpowiednich kroków w celu uzyskania dostępu do systemu EMCS i uzyskania potrzebnych statusów (uprawnionego wysyłającego/uprawnionego odbiorcy). Jak wynika z naszych doświadczeń, poza wskazanymi wyżej przypadkami, zasady generowania e-SAD w praktyce budzą znacznie więcej wątpliwości i pytań, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedź podczas ostatnich warsztatów. Gdyby byli Państwo zainteresowani zapoznaniem się z materiałami szkoleniowymi, prosimy o kontakt.

Czy ta strona była pomocna?