Pakiet przewozowy – 18 kwietnia wejście w życie nowych regulacji

Analizy

Pakiet przewozowy – 18 kwietnia wejście w życie nowych regulacji

Ekspres Akcyzowy 06/2017 | 4 kwietnia 2017 r.

Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. „pakiet przewozowy”) 3 kwietnia 2017 r. została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Tym samym już wkrótce przedsiębiorcy z wielu branż gospodarki będą zobowiązani do wypełniania nowych obowiązków związanych z monitorowaniem i kontrolą przewozu drogowego niektórych towarów. Wspomniane przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu, pozostało zatem niewiele czasu na przygotowanie się do ich stosowania.

Zakres towarów objętych monitorowaniem

Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. towary klasyfikowane do wskazanych w ustawie pozycji CN (2207, 2707, 2710, 2905, 2917, 3403, 3811, 3814, 3820, 3824, 3826) lub odpowiedniej podkategorii PKWiU.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami systemem monitorowania przewozu miały zostać objęte przede wszystkim towary z tzw. grup „wrażliwych” szczególnie narażonych na nieprawidłowości w rozliczeniach w VAT i podatku akcyzowym (m.in. paliwa, oleje smarowe, alkohol skażony czy susz tytoniowy).

Niemniej jednak ostatecznie w ustawie w sposób znaczący rozszerzono zakres towarów podlegających nowym regulacjom. W konsekwencji przepisy pakietu przewozowego znajdą zastosowanie dla towarów będących przedmiotem obrotu licznej grupy przedsiębiorców (w znacznej mierze nieświadomych podlegania nowym obowiązkom).

Może mieć on bowiem wpływ m.in. na firmy handlujące lub wykorzystujące w swoich procesach produkcyjnych niektóre rodzaje preparatów chemicznych, mieszanek cementowych lub bitumicznych, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, farby czy lakiery. Wśród wielu branż, które może dotknąć omawiana regulacja należałoby wymienić m.in. hutnictwo, odlewnictwo, energetykę, branżę kosmetyczną czy produkcję tekstylną.

Projekt rozporządzenia

Warto zaznaczyć, że zakres towarów objętych monitorowaniem będzie mógł zostać rozszerzony w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt pierwszego z takich rozporządzeń zakładający objęcie systemem monitorowania olejów i tłuszczów wykorzystywanych np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym czy do produkcji biopaliw trafił do konsultacji społecznych.

Przygotowanie do nowych obowiązków

W celu jak najlepszego przygotowania się do obowiązywania nowych regulacji należałoby jak najszybciej przeanalizować zakres nabywanych / sprzedawanych / przewożonych towarów pod kątem podlegania poszczególnych transakcji pod obowiązki wynikające z pakietu przewozowego.

Dodatkowo rozważenia wymaga wdrożenie odpowiednich procedur i mechanizmów zarządzania ryzykiem, dokonanie zmian w obrębie procesów logistycznych, przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników czy modyfikacja postanowień umów zawieranych z kontrahentami, w tym podmiotami świadczącymi usługi transportowe.

Czy ta strona była pomocna?