Zmiany w akcyzie dotyczące skażonego alkoholu etylowego

Analizy

Zmiany w akcyzie dotyczące skażonego alkoholu etylowego

Ekspres Akcyzowy 03/2017 | 15 lutego 2017 r.

W ostatnim czasie do prac w Sejmie został skierowany rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym zawierający propozycję zmiany przepisów akcyzowych dotyczących alkoholu etylowego całkowicie skażonego. Dodatkowo, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków skażających”), które wprowadziło zmiany w zakresie niektórych przypadków zastosowania zwolnienia z akcyzy do alkoholu częściowo skażonego.

Co się zmienia?

Rządowy projektu ustawy (druk nr 1288) wprowadza zmiany w zakresie zasad zwolnienia z akcyzy alkoholu całkowicie skażonego.

Rozporządzenie w sprawie środków skażających z kolei rozszerza możliwość korzystania przez polskich przedsiębiorców ze zwolnienia od akcyzy alkoholu częściowo skażonego i wykorzystywanego przy produkcji produktów biobójczych oraz wyrobów medycznych.

Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym został skierowany do prac w Sejmie 7 lutego 2017 r. Zgodnie z terminarzem posiedzeń Sejmu, pierwsze czytanie tego projektu odbędzie się w dniach 22-24 lutego 2017 r.

Planowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim wyłączenie możliwości całkowitego skażania na terytorium Polski alkoholu dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej wskazanymi w rozporządzeniu (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Na przykład, zgodnie z projektem, zwolnieniu z akcyzy w Polsce będzie mógł podlegać alkohol całkowicie skażony metodą węgierską, pod warunkiem, że został on skażony na terenie Węgier.

O szczegółach tego projektu ustawy informowaliśmy już we wcześniejszym wydaniu ekspresu akcyzowego z dnia 18 października 2016 r.:

Rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Rozporządzenie w sprawie środków skażających rozszerza możliwość stosowania zwolnienia z akcyzy dla alkoholu częściowo skażonego wykorzystywanego przy produkcji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Rozporządzenie weszło w życie 28 stycznia 2017 r.

Należy wskazać, że zarówno alkohol całkowicie jak i częściowo skażony został wskazany jako podlegający projektowanym regulacjom w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów. 22 lutego w Warszawie organizujemy śniadanie podatkowe, podczas którego przedstawimy obowiązki przedsiębiorców wynikające ww. regulacji. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w śniadaniu.

Zobacz także

Śniadanie podatkowe
Pakiet przewozowy - nowe obowiązki wynikające z planowanych zmian

Warszawa, 22 lutego 2017 r.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?