Nowy termin wdrożenia zmian w zwolnieniach od akcyzy dla wyrobów węglowych ilustracja

Analizy

Nowy termin wdrożenia zmian w zwolnieniach od akcyzy dla wyrobów węglowych

Ekspres Akcyzowy 13/2016 | 20 września 2016 r.

Dnia 16 września 2016 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, dotyczący zmian w zakresie zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych. Przesłana do Sejmu wersja projektu uwzględnia wprowadzoną 2 września 2016 r. zmianę odnośnie terminu wejścia w życie proponowanej nowelizacji (zamiast pierwotnego terminu 1 stycznia 2017 r. obecna wersja projektu przewiduje wejście w życie zmian 1 lipca 2017 r.).

Przyczyna planowanych zmian

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwolnień z akcyzy wyrobów węglowych ma na celu dostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej w zakresie prawidłowej implementacji art. 17 dyrektywy Rady 2003/06/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Zgodnie z przesłanym do Sejmu projektem, dwie odrębne obecnie podstawy zwolnień z akcyzy wyrobów węglowych mają zostać połączone, tj. na podstawie projektu ze zwolnienia będą mogły korzystać zakłady energochłonne, które dodatkowo wprowadziły systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.  

Praktyczne konsekwencje planowanych zmian

Planowane zmiany w praktyce mogą ograniczyć dostęp do stosowania zwolnienia z akcyzy dla wyrobów węglowych, ponieważ aby kontynuować stosowanie zwolnienia podmioty korzystające ze zwolnienia dla zakładów energochłonnych będą zobowiązane dodatkowo do wdrożenia odpowiedniego systemu środowiskowego, a podmioty obecnie korzystające ze zwolnienia w oparciu o wdrożone systemy środowiskowe będą musiały ocenić czy spełniają dodatkowe warunki do uznania ich za zakład energochłonny.

Wejście znowelizowanych przepisów w życie pół roku później da więcej czasu podatnikom na przeanalizowanie swojej sytuacji podatkowej i ocenę możliwości korzystanie ze zwolnienia z akcyzy dla wyrobów węglowych również po zmianie regulacji.  

O planowanych zmianach w powyższym szczegółowo informowaliśmy w ekspresie akcyzowym z 30 czerwca 2016 r.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?